[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện hoạt động E - Marketing cho chuỗi cửa hàng bán lẻ Di động thông minh

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện hoạt động E - Marketing cho chuỗi cửa hàng bán lẻ Di động thông minh
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ E – MARKETING
1.1. Khái niệm cơ bản về Marketing.
1.1.1. Khái niệm Marketing.
1.1.2. Khái niệm Marketing dịch vụ
1.1.3. Các công cụ Marketing dịch vụ.
1.2. Những lý thuyết căn bản về E - Marketing.
1.2.1. Các quan niệm và định nghĩa.
1.2.2. Ưu điểm của E - Marketing so với Marketing truyền thống.
1.2.3. Đặc trưng cơ bản của E - Marketinng.
1.3. Các công cụ E-Marketing cơ bản.
1.3.1. Website.
1.3.2. Email marketing
1.3.3. Marketing trực tuyến (Online Marketing).
1.3.4. Marketing trên thiết bị di động (Mobile Marketing).
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG E – MARKETING TẠI CHUỖI CỬA HÀNG BÁN LẺ DI ĐỘNG THÔNG MINH
2.1. Giới thiệu chung về công ty Di động thông minh
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Tầm nhìn và sứ mệnh
2.1.3. Những giá trị cốt lõi
2.1.4. Tư duy hệ thống xã hội hóa
2.1.5. Sản phẩm và dịch vụ
2.1.6. Cơ cấu tổ chức
2.1.7. Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận
2.2. Tình hình kinh doanh của chuỗi cửa hàng bán lẻ Di động thông minh giai đoạn 2012 – 2013 – 2014
2.3. Các yếu tố tác động tới hoạt động kinh doanh của chuỗi cửa hàng bán lẻ Di động thông minh
2.3.1. Môi trường vĩ mô
2.3.2. Môi trường vi mô
2.4. Thực trạng E – Marketing tại chuỗi cửa hàng bán lẻ Di động thông minh
2.4.1. Website bán hàng
2.4.2. Email Marketing
2.4.3. Online Marketing
2.4.4. Mobile Marketing
2.4.5. Marketing trên mạng xã hội (Social Media Marketing)
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3. CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG E – MARKETING CHO CHUỖI CỬA HÀNG BÁN LẺ DI ĐỘNG THÔNG MINH
3.1. Phân tích SWOT của chuỗi cửa hàng bán lẻ Di động thông minh
3.1.1. Điểm mạnh
3.1.2. Điểm yếu
3.1.3. Cơ hội
3.1.4. Thách thức
3.2. Một số đề xuất phát triển hoạt động E- Marketing cho chuỗi cửa hàng bán lẻ Di động thông minh
3.2.1. Website bán hàng
3.2.2. Email Marketing
3.2.3. Online Marketing
3.2.4. Mobile Marketing
3.2.5. Marketing trên mạng xã hội (Social Media Marketing)
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan