[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thực trạng và giải pháp bán hàng cho nhóm sản phẩm ô tô du lịch Huyndai của Công ty Cổ phần tập đoàn Hòa Bình Minh

[/kythuat]
[tomtat]
Thực trạng và giải pháp bán hàng cho nhóm sản phẩm ô tô du lịch Huyndai của Công ty Cổ phần tập đoàn Hòa Bình Minh
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ BÁN HÀNG VÀ QUẢN TRỊ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG
1.1. Tổng quan về bán hàng
1.1.1. Khái niệm về bán hàng
1.1.2. Các hình thức bán hàng chủ yếu
1.1.3. Vai trò của bán hàng trong doanh nghiệp
1.2. Quy trình bán hàng
1.2.1. Tìm kiếm cơ hội
1.2.2. Tiền tiếp cận khách hàng
1.2.3. Tiếp cận khách hàng
1.2.4. Thuyết trình bán hàng
1.2.5. Kiểm soát những phản đối
1.2.6. Kết thúc bán hàng
1.2.7. Chăm sóc khách hàng
1.3. Quản trị hoạt động bán hàng
1.3.1. Lập kế hoạch bán hàng
1.3.2. Triển khai kế hoạch bán hàng
1.3.3. Quản trị lực lượng bán hàng
1.3.4. Đánh giá hiệu quả bán hàng
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động bán hàng
1.4.1. Các nhân tố bên ngoài
1.4.2. Các nhân tố bên trong
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG BÁN HÀNG CỦA NHÓM SẢN PHẨM Ô TÔ DU LỊCH HUYNDAI CỦA CÔNG TY CỔ PHẨN TẬP ĐOÀN HÕA BÌNH MINH
2.1. Giới thiệu tổng quan về Công ty Cổ phần tập đoàn Hòa Bình Minh
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty
2.1.3. Tình hình kinh doanh của công ty các năm gần đây
2.2. Sơ lược về thị trường ô tô của công ty
2.2.1. Thị trường khu vực phía Bắc
2.2.2. Thị trường kinh doanh của Huyndai Hòa Bình Minh
2.3. Quy trình bán hàng của công ty
2.3.1. Quy trình bán hàng tại địa điểm của công ty
2.3.2. Quy trình bán hàng bằng cách tìm kiếm khách hàng tiềm năng
2.4. Công tác quản trị bán hàng cho nhóm sản phẩm ô tô Huyndai của Công ty Cổ phần tập đoàn Hòa Bình Minh
2.4.1. Lập kế hoạch bán hàng
2.4.2. Triển khai kế hoạch bán hàng
2.4.3. Quản trị lực lượng bán hàng
2.4.4. Đánh giá lực lượng bán hàng
2.5. Đánh giá hiệu quả của hoạt động bán hàng của công ty trong giai đoạn năm 2012-2014
2.5.1. Đánh giá kết quả bán hàng của công ty trong thời gian qua
2.5.2. Đánh giá chỉ tiêu bán hàng theo kế hoạch của công ty
2.6. Nhận xét về hoạt động bán hàng của nhóm sản phẩm ô-tô du lịch cá nhân trong giai đoạn năm 2012-2014
2.6.1. Ưu điểm
2.6.2. Những hạn chế cần khắc phục
2.6.3. Nguyên nhân của những hạn chế
CHƯƠNG 3. CÁC GIẢI PHÁP BÁN HÀNG CHO NHÓM SẢN PHẨM Ô TÔ DU LỊCH HUYNDAI CỦA CÔNG TY CỔ PHẨN TẬP ĐOÀN HÕA BÌNH MINH
3.1. Phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động bán hàng của công ty
3.1.1. Các nhân tố bên ngoài
3.1.2. Các nhân tố bên trong
3.2. Các giải pháp bán hàng cho nhóm sản phẩm ô tô du lịch Huyndai của Công ty Cổ phần tập đoàn Hòa Bình Minh
3.2.1. Hoàn thiện quy trình bán hàng của công ty
3.2.2. Hoàn thiện công tác quản trị bán hàng tại công ty
3.3. Các giải pháp hỗ trợ
3.3.1. Vận dụng linh hoạt chính sách về giá
3.3.2. Tăng cường hoạt động nghiên cứu thị trường
3.3.3. Tăng cường hoạt động hoạt động marketing
3.3.4. Bổ sung hình thức đặt hàng và mở rộng dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng đối với dòng xe chở khách của Huyndai
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan