[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đề xuất sử dụng một số công cụ E-marketing trong công tác truyền thông Marketing của Công ty Cổ phần truyền thông tầm nhìn số Digivision

[/kythuat]
[tomtat]
Đề xuất sử dụng một số công cụ E-marketing trong công tác truyền thông Marketing của Công ty Cổ phần truyền thông tầm nhìn số Digivision
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ E – MARKETING VÀ CÁC CÔNG CỤ E – MARKETING
1.1 Tổng quan về E – marketing
1.1.1 Khái niệm E - marketing
1.1.2 Một số đặc trưng cơ bản và thế mạnh của E – Marketing so với Marketing truyền thống
1.1.3 Vai trò của E –Marketing trong công tác truyền thông tại doanh nghiệp
1.2 Các công cụ E – Marketing cơ bản
1.2.1 Website
1.2.2 Marketing thông qua công cụ tìm kiếm (Search Engine Marketing)
1.2.3 Email marketing
1.2.4 Quảng cáo trực tuyến (Online Advertising)
1.2.5 Marketing trên thiết bị di động (Mobile Marketing)
1.2.6 Marketing thông qua mạng xã hội (Social Media Marketing)
1.2.7 PR trực tuyến (PR Online)
1.3 Điều kiện cho việc ứng dụng các công cụ E – marketing trong công tác truyền thông tại doanh nghiệp
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG CÁC CÔNG CỤ E – MARKETING TRONG CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG TẦM NHÌN SỐ DIGIVISION
2.1 Giới thiệu chung về công ty Cổ phần Truyền thông Tầm nhìn số Digivision
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty Cổ phần Truyền thông Tầm nhìn số Digivision
2.1.2 Cơ cấu tổ chức của công ty Cổ phần Truyền thông Tầm nhìn số Digivision
2.1.3 Tình hình kinh doanh của công ty Cổ phần Truyền thông Tầm nhìn số Digivision (giai đoạn 2012 – 2014) những năm gần đây
2.2 Thực trạng ứng dụng các công cụ E – marketing tại công ty cổ phần truyền thông tầm nhìn số Digivision
2.2.1 Website
2.2.2 Email Marketing
2.2.3 Marketing thông qua mạng xã hội (Social Media Marketing)
2.3 Đánh giá các công cụ E – marketing trong công tác truyền thông được thực hiện tại công ty Cổ phần Truyền thông Tầm nhìn số Digivision
2.3.1 Các mặt đã đạt được
2.3.2 Những hạn chế cần khắc phục
2.3.3 Nguyên nhân của hạn chế
CHƯƠNG 3. Đề xuất một số công cụ E – marketing trong công tác truyền thông tại công ty Cổ phần Truyền thông Tầm nhìn số Digivision
3.1 Định hướng phát triển của công ty Cổ phần Truyền thông Tầm nhìn số Digivision trong thời gian tới
3.1.1 Định hướng phát triển chung của công ty Cổ phần Truyền thông Tầm nhìn số Digivision
3.1.2 Định hướng phát triển công tác truyền thông marketing tại công ty Cổ phần Truyền thông Tầm nhìn số Digivision
3.2 Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng ứng dụng các công cụ E – marketing trong công tác truyền thông của công ty Cổ phần Truyền thông Tầm nhìn số Digivision
3.2.1 Website
3.2.2 Email Marketing
3.2.3 Marketing thông qua mạng xã hội (Social Media Marketing)
3.3 Đề xuất một số công cụ E – marketing trong công tác truyền thông cho công ty Cổ phần Truyền thông Tầm nhìn số Digivision
3.3.1 Mobile Marketing
3.3.2 Marketing thông qua công cụ tìm kiếm (SEM)
3.3.3 PR trực tuyến (PR Online)
3.3.4 Quảng cáo trực tuyến (Online Advertising)
3.4 Điều kiện thực hiện giải pháp
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan