[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số giải pháp nâng cao năng suất dịch vụ nhà hàng tại Công ty TNHH Thương mại Du lịch Toàn Thắng

[/kythuat]
[tomtat]
Một số giải pháp nâng cao năng suất dịch vụ nhà hàng tại Công ty TNHH Thương mại Du lịch Toàn Thắng
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
PHẦN 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ DỊCH VỤ VÀ NĂNG SUẤT DỊCH VỤ
1.1. Khái niệm về dịch vụ
1.1.1. Dịch vụ là gì
1.1.2. Sự khác biệt giữa sản phẩm hàng hóa và sản phẩm dịch vụ:
1.2. Khái niệm về năng suất và năng suất dịch vụ
1.2.1. Khái niệm năng suất:
1.2.2. Khái niệm năng suất dịch vụ
1.3. Một số mô hình và phương pháp nâng cao năng suất dịch vụ
1.3.1. Nâng cao năng suất dịch vụ thông qua năng lực sản xuất, cung ứng dịch vụ của doanh nghiệp
1.3.2. Nâng cao năng suất dịch vụ thông qua hoạt động quản lý nhu cầu khách hàng 15
PHẦN 2. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG NĂNG SUẤT DỊCH VỤ NHÀ HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH TOÀN THẮNG
2.1. Giới thiệu chung về công ty TNHH thương mại du lịch Toàn Thắng
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH thương mại du lịch Toàn Thắng
2.1.2. Cơ cấu tổ chức
2.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh dịch vụ nhà hàng của công ty TNHH thương mại du lịch Toàn Thắng giai đoạn 2012 - 2014
2.2. Thực trạng công suất phục vụ tại nhà hàng của công ty TNHH Toàn Thắng
2.2.1. Thời gian hoạt động:
2.2.2. Diện tích nhà hàng:
2.2.3. Nhân sự nhà hàng:
2.2.4. Công suất phục vụ:
2.3. Thực trạng năng suất phục vụ tại nhà hàng của công ty TNHH Toàn Thắng
2.4. Nhận xét chung về thực trạng năng suất dịch vụ tại nhà hàng của công ty TNHH thương mại du lịch Toàn Thắng
PHẦN 3. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG SUẤT DỊCH VỤ NHÀ HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH TOÀN THẮNG
3.1. Môi trường kinh doanh của công ty TNHH Toàn Thắng
3.1.1. Tình trạng môi trường kinh doanh chung của ngành dịch vụ nhà hàng
3.1.2. Tình trạng môi trường kinh doanh của công ty TNHH thương mại du lịch Toàn Thắng
3.1.3. Định hướng phát triển của công ty TNHH Thương mại du lịch Toàn Thắng
3.2. Giải pháp nâng cao năng suất dịch vụ nhà hàng tại công ty TNHH Thương mại du lịch Toàn Thắng
3.2.1. Nâng cao năng suất dịch vụ thông qua hoạt động nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
3.2.2. Nâng cao năng suất dịch vụ thông qua hoạt động hoàn thiện cơ sở vật chất kĩ thuật
3.2.3. Nâng cao năng suất dịch vụ nhà hàng thông qua hoạt động quản lý nhu cầu khách hàng
3.3. Một số giải pháp khác để nâng cao năng suất dịch vụ
3.3.1. Liên kết với các công ty du lịch, lữ hành
3.3.2. Tăng cường đa dạng hóa nguồn cung khách hàng
3.3.3. Hoàn thiện cơ chế chính sách cho việc thúc đẩy việc nâng cao chất lượng phục vụ
3.3.4. Xây dựng và thiết lập tiêu chuẩn phục vụ, quy trình phục vụ
3.3.5. Xây dựng hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng phục vụ
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan