[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ẩm thực ngày tết Nguyên Đán của người Mường ở xã Phú Mãn, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội


[/kythuat]
[tomtat]
Ẩm thực ngày tết Nguyên Đán của người Mường ở xã Phú Mãn, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: KHÁI QUÁT VỀ NGƯỜI MƯỜNG Ở XÃ PHÚ MÃN
1.1. Khái quát về xã Phú Mãn
1.1.1. Đặc điểm tự nhiên
1.1.2. Đặc điểm xã hội
1.2. Giới thiệu về người Mường ở Phú Mãn
1.2.1. Nguồn gốc lịch sử
1.2.2. Tập quán mưu sinh
1.2.3. Xã hội truyền thống
1.2.4. Đặc điểm văn hóa vật chất
1.2.5. Đặc điểm văn hóa tinh thần
Tiểu kết chương 1
Chương 2: ẨM THỰC NGÀY TẾT NGUYÊN ĐÁN CỦA NGƯỜI MƯỜNG Ở XÃ PHÚ MÃN TRONG TRUYỀN THỐNG
2.1. Khái quát về ẩm thực của người Mường ở xã Phú Mãn
2.1.1. Những món ăn hàng ngày của người Mường ở xã Phú Mãn
2.1.2. Những đồ uống, thức hút của người Mường
2.2. Các món ăn và cách chế biến món ăn trong ngày Tết
2.2.1. Những món ăn được chế biến từ gạo
2.2.2. Những món ăn chế biến từ thịt
2.2.3. Những món ăn chế biến từ cá
2.2.4. Những món ăn khác
2.2.5. Món nước chấm ớt
2.3. Đồ uống, hút.
2.3.1. Rượu cần và rượu trắng
2.3.2. Tục ăn trầu cau
2.4. Một số kiêng kị trong ăn uống ngày tết Nguyên Đán của người Mường ở Phú Mãn
Tiểu kết chương 2
Chương 3: NHỮNG BIẾN ĐỔI TRONG ẨM THỰC NGÀY TẾT NGUYÊN ĐÁN CỦA NGƯỜI MƯỜNG Ở XÃ PHÚ MÃN HIỆN NAY
3.1. Gía trị văn hóa trong ẩm thực ngày Tết của người Mường ở Phú Mãn.
3.1.1.Giá trị dinh dưỡng
3.1.2.Giá trị tâm linh
3.1.3. Giá trị văn học
3.1.4. Giá trị nghệ thuật
3.1.5. Giá trị xã hội
3.2. Một số biến đổi trong ẩm thực ngày tết Nguyên Đán của người Mường ở xã Phú Mãn hiện nay
3.2.1. Biến đổi các món ăn, đồ uống
3.2.2. Biến đổi trong cách chế biến
3.2.3. Biến đổi trong cách thưởng thức
3.3. Nguyên nhân biến đổi ẩm thực ngày tết Nguyên Đán của người Mường ở Phú Mãn hiện nay.
3.3.1. Do cư trú xen kẽ với người Kinh (Việt)
3.3.2. Do phát triển nền kinh tế thị trường
3.3.3. Do mức sống ngày càng được tăng lên
3.3.4. Do có sự tác động của điều kiện tự nhiên
3.4. Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trong ẩm thực ngày Tết nguyên đán của người Mường ở Phú Mãn trong bối cảnh hiện nay
3.4.1. Sự cần thiết phải bảo tồn
3.4.2. Những giải pháp để bảo tồn và phát huy
Tiểu kết chương 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan