[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Địa danh Bắc Ninh dưới góc nhìn văn hóa


[/kythuat]
[tomtat]
Địa danh Bắc Ninh dưới góc nhìn văn hóa
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
2 MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU
3 LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ
4 ĐỐI TƯỢNG PHẠM VI NGHIÊN CỨU
5 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
6 ĐÓNG GÓP CỦA LUẬN VĂN
7 BỐ CỤC CỦA LUẬN VĂN
Chương 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ ĐỊA DANH VÀ VẤN ĐỀ ĐỊA DANH BẮC NINH
1.1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ ĐỊA DANH
1.1.1 Khái niệm địa danh và địa danh học
1.1.2 Phân loại địa danh
1.1.2.1 Một số cách phân loại địa danh của tác giả nước ngoài
1.1.2.2 Các cách phân loại địa danh của tác giả trong nước
1.1.3 Chức năng nhiệm vụ của địa danh
1.2 NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ ĐỊA BÀN ĐỊA DANH BẮC NINH
1.2.1 Một số nét về điều kiện tự nhiên
1.2.2 Một số nét về điều kiện kinh tế - xã hội
1.3 KẾT QUẢ THU THẬP ĐỊA DANH Ở BẮC NINH
Tiểu kết chương 1
Chương 2: BẮC NINH – BỨC TRANH LỊCH SỬ VĂN HÓA QUA ĐỊA DANH
2.1 KHÁI NIỆM VĂN HÓA
2.2 ĐỊA DANH BẮC NINH GẮN VỚI CÁC CON SÔNG
2.2.1 Sông Cầu
2.2.2 Sông Đuống
2.2.3 Sông Dâu
2.3 ĐỊA DANH QUA DI TÍCH KHẢO CỔ
2.3.2 Di chỉ thuộc huyện Từ Sơn
2.3.3 Di chỉ thuộc huyện Yên Phong
2.3.4 Di chỉ thuộc huyện Gia Bình
2.4 ĐỊA DANH QUA KIẾN TRÚC TÔN GIÁO
2.4.1 Địa danh kiến trúc chùa Dâu
2.4.2 Địa danh kiến trúc Đình Đình Bảng
2.4.4 Địa danh kiến trúc chùa Dạm
2.5 ĐỊA DANH GẮN VỚI LỄ HỘI TIÊU BIỂU
2.5.1 Hội Lim
2.5.2 Lễ hội Đền Đô
2.5.3 Hội pháo làng Đồng Kỵ
2.5.4 Lễ hội Thuỷ tổ quan họ làng Viêm Xá, Bắc Ninh
2.5.5 Hội Chen làng Nga Hoàng
2.6 ĐỊA DANH GẮN VỚI VĂN HÓA ẨM THỰC
2.7 ĐỊA DANH GẮN VỚI LÀNG NGHỀ
2.7.1 Tranh Đông Hồ
2.7.2 Gốm Phù Lãng
2.7.3 Đúc Đồng Đại Bái
Chương 3: ĐẶC ĐIỂM NGUỒN GỐC VÀ SỰ BIẾN ĐỔI MỘT SỐ NÉT ĐẶC TRƯNG TRONG VĂN HÓA ĐỊA DANH BẮC NINH
3.1 NGUỒN GỐC VÀ SỰ BIẾN ĐỔI ĐỊA DANH CƯ TRÚ HÀNH CHÍNH
3.1.1 Giới thiệu chung về nguồn gốc biến đổi địa danh cư trú hành chính
3.1.2 Sự biến đổi địa danh cư trú hành hành chính
3.2 NGUỒN GỐC SỰ BIẾN ĐỔI ĐỊA DANH TỰ NHIÊN
3.3 MỘT SỐ NÉT ĐẶC TRƯNG VĂN HÓA TRONG ĐỊA DANH BẮC NINH
3.3.1 Mối quan hệ giữa ngôn ngữ và văn hóa
3.3.2.1 Đặc trưng địa - văn hóa qua các thành tố chung về sông nước
3.3.2.2 Không gian văn hóa trong địa danh Bắc Ninh
Tiểu Kết Chương 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC ẢNH
[/tomtat]

Bài viết liên quan