[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Bữa trưa công sở Nét mới trong văn hóa ẩm thực Hà Nội thời kỳ Công nghiệp hóa Hiên đại hóa


[/kythuat]
[tomtat]
Bữa trưa công sở Nét mới trong văn hóa ẩm thực Hà Nội thời kỳ Công nghiệp hóa Hiên đại hóa
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
2 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI.
3 LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ.
4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI.
5 MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI.
6 BỐ CỤC CỦA ĐỀ TÀI
Chương 1. CÔNG NGHIỆP HÓA - HIỆN ĐẠI HÓA VÀ SỰ HÌNH THÀNH LỐI SỐNG VĂN MINH CÔNG NGHIỆP Ở VIỆT NAM ........ 12
1.1 QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA HIỆN ĐẠI HÓA Ở VIỆT NAM VÀ HÌNH THÀNH THÀNH LỐI SỐNG VĂN MINH CÔNG NGHIỆP Ở NƯỚC TA
1.1.1 Quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa ở Việt Nam
1.1.2 Tác động của quá trình công nghiệp hóa- hiện đại hóa vào xã hội Việt Nam
1.1.2.1 Những thay đổi về mặt xã hội Việt Nam trong quá trình CNH – HĐH.
1.1.2.2 Những biến đổi trong lĩnh vưc văn hóa tinh thần ở Việt Nam trong thời kì CNH – HĐH
1.2 THÀNH PHỐ HÀ NỘI TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA HIỆN ĐẠI HÓA VÀ NHỮNG BIẾN ĐỔI XÃ HỘI CỦA MÌNH
1.2.1 Quá trình Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa tại thành phố Hà Nội
1.2.2 Biến đổi của Hà Nội trong quá trình Công nghiệp hóa - hiện đại hóa
1.2.2.1 Sự tăng trưởng và phát triển kinh tế của thành phố Hà Nội trong thời kì CNH - HĐH
1.2.2.2 Quá trình đô thị hóa
1.2.2.3 Cơ cấu dân số
1.2.2.4 Về biến đổi cơ cấu xã hội - nghề nghiệp:
1.2.2.5 Biến đổi trong lĩnh vực văn hóa – xã hội của người Hà Nội trong thời kì CNH - HĐH
1.2.2.6 Biến đổi trong gia đình tại Hà Nội trong thời kỳ CNH- HĐH
1.2.2.7 Biến đổi trong văn hóa ẩm thực của Hà nội
Chương 2. “BỮA TRƯA CÔNG SỞ” TẠI HÀ NỘI TRONG THỜI KỲ CNH – HĐH
2.1 NHẬN DIỆN ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG “BỮA TRƯA CÔNG SỞ” TẠI HÀ NỘI
2.2. ĐẶC ĐIỂM CỦA “BỮA TRƯA CÔNG SỞ” TẠI HÀ NỘI
2.2.1 Thời gian của “Bữa trưa công sở” tại Hà Nội
2.2.2 Địa điểm của “Bữa trưa công sở” tại Hà Nội
2.2.3 Mức giá “Bữa trưa công sở” tại Hà Nội
2.2.4 Các loại món ăn được lựa chọn trong “Bữa trưa công sở” tại Hà Nội
2.2.5 “Bữa trưa công sở” kết hợp với mục đích khác của nhân viên công sở
2.2.5.1 “Bữa trưa công sở” kết hợp với mục đích giải trí
2.2.5.2 Bữa trưa công sở với mục đích tranh thủ thời gian.
2.2.5.3 Bữa trưa công sở kết hợp với mục đích giao lưu tình cảm.
2.2.5.4 Bữa trưa công sở kết hợp với mục đích chăm sóc sức khỏe và làm đẹp.
2.3 NÉT NỔI BẬT TRONG VĂN HÓA ẨM THỰC HÀ NỘI THÔNG QUA “BỮA TRƯA CÔNG SỞ”.
Chương 3. ẢNH HƯỞNG CỦA “ BỮA TRƯA CÔNG SỞ” TỚI VĂN HÓA GIA ĐÌNH CỦA NGƯỜI HÀ NỘI
3.1 ẢNH HƯỞNG TÍCH CỰC CỦA “BỮA TRƯA CÔNG SỞ” TỚI VĂN HÓA GIA ĐÌNH CỦA NGƯỜI HÀ NÔI
3.1.1 “Bữa trưa công sở” góp phần phát triển cá nhân trong gia đình một cách toàn diện
3.1.2 Bữa trưa công sở một hình thức chăm sóc bản thân và học hỏi kinh nghiệm chăm sóc gia đình.
3.2 ẢNH HƯỞNG TIÊU CỰC CỦA “BỮA TRƯA CÔNG SỞ” TỚI GIA CỦA NGƯỜI HÀ NỘI.
3.2.1 Sự gắn kết tình cảm giữa các thế hệ phần nào bị giảm sút giảm sút
3.3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG “BỮA TRƯA CÔNG SỞ”
3.3.1 Giải pháp nâng cao chất lượng “Bữa trưa công sở” từ nhân viên công sở
3.3.2 Giải pháp nâng cao chất lượng “Bữa trưa công sở” từ phía cơ quan quan quản lí.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHẦN PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan