[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đồ ăn uống truyền thống của người Í Mường ở xã Mai Hạ, huyện Mai Châu tỉnh Hòa Bình xưa và nay


[/kythuat]
[tomtat]
Đồ ăn uống truyền thống của người Í Mường ở xã Mai Hạ, huyện Mai Châu tỉnh Hòa Bình xưa và nay
MỤC LỤC
MỞ ĐẲU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Lịch sử nghiên cứu .
3. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu
4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
5. Phương pháp nghiên cứu
6. Nộidung, bố cục của khóa luận
Chưong 1: KHÁI QUÁT VỀ NGƯỜI MƯỜNG Ở MAI HẠ (MAI CHÂU, HÒA BÌNH)
1.1. Đặc điểm địa bàn cư trú
1.1.1. Đặc điểm tự nhiên ở xạ Mai Hạ
1.2. Tên gọi, lịch sử tụ cư, phân bố cư trú
1.3. Tập quán mưu sinh
1.4. Đặc điếm xã hội truyền thông
1.5. Đặc điểm văn hóa
1.5.1. Đặc điểm văn hóa vật chất
Chương 2: CÁC ĐỒ ĂN UỐNG TRUYỀN THỐNG CỦA NGƯỜI MƯỜNG Ở MAI HẠ (MAI CHÂU, HÒA BÌNH)
2.LKhái quát về ẩm thực của người Mường ở Mai Hạ
2.2. Đồ ăn uống truyền thống của người Mường ở Mai Hạ
2.2.1. Nguyên liệu chế biến đồ ăn
2.2.2. Các loại đồ ăn truyền thống
2.3. Tìm kiếm nguyên liệu chế biến đồ ăn uống.
2.3.1. Tìm kiếm nguyên liệu trong tự nhiên
2.3.2. Kỹ thuật chế biến các loại đồ ăn uống
2.4. Đồ ăn uống truyền thống với văn hóa Mường Mai Hạ
Chương 3: BIỂN ĐỐI CÁC LOẠI ĐỒ ĂN UỐNG CỦA NGƯỜI MƯỜNG Ở MAI HẠ (MAI CHÂU, HÒA BÌNH) HIỆN NAY
3.1. Những biến đổi về ăn uống ở Mai Hạ hiện nay
3.1.1. Biến đổi nguồn lương thực, thực phẩm
3.1.2. Biến đổi cách thức chế biến
3.1.3. Biến đổi dụng cụ chế biến và cách bảo quản
3.1.4. CƠ câu các món ăn thay đổi
3.1.5. Biến đổi ưng xử trong ăn uống
3.2. Nguyên nhân dẫn đến sự biến đổi
3.2.1 .Môi trường xã hội có nhiều thay đổi
3.2.2. Môi trường tự nhiên thay đối
3.2.3. Biến đổi các hoạt động kinh tế
3.2.4. Giao lưu văn hóa diễn ra mạnh mễ
3.3. Bảo tồn, phát huy các giá trị của đồ ăn uống Mường ở Mai Hạ
3.3. Giải pháp nâng cao hiểu biết, nhận thức
3.3.2. Giải pháp đầu tư, triển khai, thực hiện
3.3.3. Giải pháp thông tin, tuyên truyền, quảng bá
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan