[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoạt động kinh doanh sách tham khảo của Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại thành phố Hà Nội trong 2 năm 2012 – 2013


[/kythuat]
[tomtat]
Hoạt động kinh doanh sách tham khảo của Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại thành phố Hà Nội trong 2 năm 2012 – 2013
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3. Phương pháp nghiên cứu
4. Bố cục của đề tài
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KINH DOANH SÁCH THAM KHẢO
1.1. Nhận thức cơ bản về kinh doanh sách tham khảo
1.1.1. Khái niệm sách tham khảo.
1.1.2. Cơ cấu mặt hành sách tham khảo.
1.1.3. Những khâu nghiệp vụ cơ bản của kinh doanh sách tham khảo
1.2. Ý nghĩa của hoạt động kinh doanh sách tham khảo đối với Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại thành phố Hà Nội
1.2.1. Góp phần thỏa mãn tốt nhất nhu cầu khách hàng và phổ biến tri thức sâu rộng.
1.2.2. Góp phần tích cực mang lại hiệu quả kinh tế
1.2.3. Giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng cạnh tranh và mở rộng thị trường.
1.2.4. Giúp doanh nghiệp khẳng định được vị thế của mình trên thị trường.
CHƯƠNG 2. TÌNH HÌNH KINH DOANH SÁCH THAM KHẢO CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI TRONG 2 NĂM 2012-2013
2.1. Khái quát về Công Ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hà Nội
2.2.1. Sự hình thành và phát triển.
2.1.2. Cơ cấu tổ chức.
2.1.3. Môi trường kinh doanh
2.2. Tình hình kinh doanh sách tham khảo của Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại thành phố Hà Nội trong 2 năm 2012-2013
2.2.1. Nghiên cứu nhu cầu thị trường sách tham khảo.
2.2.2. Tổ chức nguồn hàng sách tham khảo.
2.2.3. Tổ chức xúc tiến tiêu thụ sách tham khảo.
2.3. Nhận xét đánh giá
2.3.1. Những thuận lợi
2.3.2. Những khó khăn
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH SÁCH THAM KHẢO CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI THÀNH PHÔ HÀ NỘI TRONG HAI NĂM 2012 – 2013
3.1. Phương hướng phát triển của Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại thành phố Hà Nội trong những năm tới.
3.2. Một số giải pháp khắc phục khó khăn và nâng cao hiệu quả kinh doanh sách tham khảo của Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại thành phố Hà Nội.
3.2.1. Giải pháp vĩ mô.
3.2.2. Giải pháp vi mô
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan