[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Trang phục truyền thống của người Dao Quần Chẹt xã Thạch Kiệt, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ


[/kythuat]
[tomtat]
Trang phục truyền thống của người Dao Quần Chẹt xã Thạch Kiệt, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề
3. Mục đích nghiên cứu
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
5. Phương pháp nghiên cứu
6. Đóng góp của khóa luận
7. Nội dung và bố cục của khóa luận
Chương 1. Đặc điểm tự nhiên, xã hội và khái quát về người Dao Quần Chẹt xã Thạch Kiệt, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ
1.1. Đặc điểm tự nhiên, xã hội của xã Thạch Kiệt
1.1.1. Đặc điểm tự nhiên
1.1.2. Đặc điểm kinh tế- xã hội
1.2. Khái quát về người Dao Quần Chẹt ở xã Thạch Kiệt
1.2.1. Nguồn gốc, lịch sử cư trú
1.2.2. Dân số và sự phân bố dân cư
1.2.3. Khái quát về đời sống văn hóa
Tiểu kết chương 1
Chương 2. Trang phục truyền thống của người Dao Quần Chẹt xã Thạch Kiệt, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.
2.1. Những vấn đề chung về trang phục
2.2. Qúa trình tạo ra bộ trang phục.
2.2.1. Trồng bông và thu hoạch
2.2.2. Bán bông và mua vải
2.2.3. Chế biến cao chàm và nhuộm vải
2.2.4. Cắt may và trang trí y phục
2.2.5. Vai trò của phụ nữ trong quá trình làm ra trang phục
2.3. Các loại hình trang phục
2.3.1. Y phục
2.3.2. Đồ trang sức
2.4. Một số giá trị của trang phục.
2.4.1. Gía trị sử dụng
2.4.2. Gía trị thẩm mỹ
2.4.3. Gía trị xã hội
2.4.4. Giá trị văn hoá lịch sử
Tiểu kết chương 2
Chương 3. Sự biến đổi của trang phục người Dao Quần Chẹt ở xã Thạch Kiệt và những vấn đề đặt ra hiện nay
3.1. Sự biến đổi của trang phục người Dao Quần Chẹt ở xã Thạch Kiệt
3.1.1. Biến đổi trong quá trình tạo ra trang phục
3.1.2. Biến đổi trong cách sử dụng trang phục
3.2. Nguyên nhân biến đổi
3.3. Một số vấn đề đặt ra hiện nay đối với việc bảo tồn và phát huy giá trị của bộ trang phục truyền thống
3.4. Một số khuyến nghị về giải pháp
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan