[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
JOYFM 98,9 Mhz với sức khỏe người dân Thủ đô (khảo sát trên phạm vi 3 phường Trung Hòa, Yên Hòa và Nghĩa Tân của quận Cầu Giấy, Hà Nội)


[/kythuat]
[tomtat]
JOYFM 98,9 Mhz với sức khỏe người dân Thủ đô (khảo sát trên phạm vi 3 phường Trung Hòa, Yên Hòa và Nghĩa Tân của quận Cầu Giấy, Hà Nội)
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ NGÀNH PHÁT THANH VÀ LỊCH SỬ HÌNH THÀNH NGÀNH PHÁT THANH
1.1 Lý luận chung về ngành phát thanh
1.1.1 Khái niệm phát thanh
1.1.2 Đài phát thanh
1.1.3 Khái niệm sức khỏe
1.2 Tổng quan chung về ngành phát thanh
1.2.1 Lịch sử ra đời
1.2.2 Những đặc điểm cơ bản của phát thanh
1.3 Giới thiệu về đài phát thanh truyền hình Hà Nội
Tiểu kết
Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CỦA KÊNH JOYFM TRONG XU THẾ HỘI NHẬP
2.1 Giới thiệu chung về kênh Joyfm 98.9 MHz
2.2 Thực trạng phát triển của kênh Joyfm
2.2.1 Số lượng chương trình
2.2.2 Nội dung chương trình
2.2.3 Thính giả của kênh Joyfm
2.2.4 Thời gian nghe đài
2.2.5. Mức độ hài lòng
2.2.6. Đội ngũ biên tập viên chương trình
2.3 Điểm vượt trội của kênh Joyfm
2.3.1 Sự vượt trội giữa Joyfm và kênh phát thanh khác về sức khỏe
2.3.2 Joyfm trong xu thế phát triển của các kênh truyền hình về sức khỏe
2.4 Đánh giá thực trạng của kênh Joyfm
2.4.1 Nội dung chương trình
2.4.2 Số lượng chương trình và thời gian phát sóng
2.4.3 Thính giả của chương trình
2.4.4 Đội ngũ biên tập viên chương trình
2.5 Nguyên nhân của thực trạng
2.5.1 Nguyên nhân chủ quan từ người nghe
2.5.2 Nguyên nhân chủ quan từ hoạt động của kênh
2.5.3 Nguyên nhân khách quan
Tiểu kết
Chương 3: ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA KÊNH JOYFM VÀ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT
3.1 Đánh giá chung về tác động của kênh Joyfm
3.1.1 Những tác động tích cực
3.1.2 Những ảnh hưởng tiêu cực
3.2 Những định hướng phát triển và ý kiến đề xuất
3.2.1 Định hướng phát triển
3.2.2. Ý kiến đề xuất
Tiểu kết
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC 
[/tomtat]

Bài viết liên quan