[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Sinh kế của người Thái Trắng tại nơi tái định cư vùng lòng hồ thủy điện Sơn La (Qua khảo sát ở thôn Pa So, thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu)


[/kythuat]
[tomtat]
Sinh kế của người Thái Trắng tại nơi tái định cư vùng lòng hồ thủy điện Sơn La (Qua khảo sát ở thôn Pa So, thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu)
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ NGƯỜI THÁI TRẮNG VÀ SINH KẾ TRUYỀN THỐNG TRƯỚC TÁI ĐỊNH CƯ TẠI XÃ CHĂN NƯA, HUYỆN SÌN HỒ, TỈNH LAI CHÂU
1.1. Khái quát về người Thái Trắng xã Chăn Nưa
1.1.1. Nguồn gốc lịch sử, dân số và phân bố dân cư
1.1.2. Đặc điểm văn hóa
1.2. Sinh kế truyền thống của người Thái Trắng trước tái định cư
1.2.1. Nguồn lực mưu sinh
1.2.2. Các hoạt động sinh kế
1.2.3. Thu nhập và mức sống
Tiểu kết chương 1
CHƯƠNG 2: SINH KẾ CỦA NGƯỜI THÁI TRẮNG Ở NƠI TÁI ĐỊNH CƯ THÔN PA SO, THỊ TRẤN PHONG THỔ, HUYỆN PHONG THỔ, TỈNH LAI CHÂU
2.1. Khái niệm sinh kế
2.2. Nơi ở mới và những thay đổi về nguồn lực sinh kế
2.2.1. Quá trình hình thành nơi ở mới
2.2.2. Những thay đổi về nguồn lực sinh kế
2.3. Sinh kế và những thay đổi trong đời sống kinh tế của người Thái Trắng
2.3.1. Hoạt động mưu sinh
2.3.2. Thu nhập và mức sống
Tiểu kết chương 2
CHƯƠNG 3: BIẾN ĐỔI SNH KẾ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG VĂN HÓA CỦA NGƯỜI THÁI TRẮNG Ở NƠI TÁI ĐỊNH CƯ
3.1. Những vấn đề đặt ra đối với đời sống văn hóa của người Thái Trắng ở nơi tái định cư
3.1.1. Mức sống và sinh kế bền vững
3.1.2. Những biến đổi về văn hóa
3.1.3. Một vài nhận xét
3.2. Một số khuyến nghị, giải pháp hướng tới sinh kế bền vững và bảo tồn văn hóa truyền thống cho người Thái Trắng ở nơi tái định cư
3.2.1. Khuyến nghị
3.2.2. Một số giải pháp cụ thể
Tiểu kết chương 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan