[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tìm hiểu di tích chùa Đồng Bụt(thôn Đồng Bụt, xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội)


[/kythuat]
[tomtat]
Tìm hiểu di tích chùa Đồng Bụt (thôn Đồng Bụt, xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội)
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
MỞ ĐẦU
Chương 1. CHÙA ĐỒNG BỤT TRONG DIỄN TRÌNH LỊCH SỬ
1.1. Tổng quan về xã Ngọc Liệp
1.1.1. Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên
1.1.2. Lịch sử thay đổi địa giới và tên gọi của xã Ngọc Liệp
1.1.3. Đặc điểm cư dân
1.1.4. Đặc điểm kinh tế
1.1.5. Đặc điểm về lịch sử văn hóa
1.2. Lịch sử hình thành và quá trình tồn tại của chùa Đồng Bụt
1.2.1. Lịch sử hình thành và tồn tại của di tích chùa Đồng Bụt
1.2.2. Chùa Đồng Bụt trong hệ thống các di tích thờ thánh Từ Đạo Hạnh ở Thành phố Hà Nội
1.3. Lễ hội chùa Đồng Bụt
1.3.1. Thời gian và lịch lễ hội
1.3.2. Công việc chuẩn bị
1.3.3. Diễn trình lễ hội
Chương 2. GIÁ TRỊ KIẾN TRÚC, NGHỆ THUẬT CHÙA ĐỒNG BỤT
2.1. Giá trị kiến trúc
2.1.1. Không gian cảnh quan
2.1.2. Bố cục mặt bằng tổng thể
2.1.3. Kết cấu kiến trúc
2.2. Giá trị nghệ thuật
2.2.1. Trang trí trên kiến trúc
2.2.2. Các di vật tiêu biểu
2.3. Nghệ thuật điêu khắc tượng thờ
2.3.1. Tượng thờ ở Thượng điện
2.3.2. Tượng thờ ở Tiền đường
2.3.3. Tượng thờ ở Cung Thánh
2.3.4. Tượng ở nhà Mẫu
2.3.5. Tượng ở nhà Tổ
2.3.6. Tượng thờ ở các đơn nguyên khác
Chương 3. BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI TÍCH CHÙA ĐỒNG BỤT TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
3.1. Thực trạng di tích và di vật
3.1.1. Thực trạng di tích
3.1.2. Thực trạng di vật
3.2. Một số giải pháp nhằm bảo tồn di tích chùa Đồng Bụt
3.2.1. Cơ sở pháp lý cho việc bảo tồn
3.2.2. Các nguyên tắc bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích
3.2.3. Giải pháp bảo tồn
3.3. Vấn đề tôn tạo di tích
3.4. Giải pháp phát huy
3.5. Vai trò của ngôi chùa Đồng Bụt trong đời sống của cộng đồng cư dân nơi đây
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan