[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tìm hiểu lễ hội cầu mát làng Hồ Khẩu, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội


[/kythuat]
[tomtat]
Tìm hiểu lễ hội cầu mát làng Hồ Khẩu, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU
1.1 Khái quát về điều kiện tự nhiên, xã hội làng Hồ Khẩu
1.1.1 Vị trí địa lý
1.1.2 Lịch sử vùng đất
1.2 Khái quát về đời sống văn hóa - kinh tế - xã hội làng Hồ Khẩu
1.2.1 Con người làng Hồ Khẩu
1.2.2 Đời sống kinh tế - xã hội
1.2.3 Truyền thống văn hóa địa phương
1.3 Cụm di tích tiêu biểu trên địa bàn làng Hồ Khẩu
1.3.1 Chùa Tĩnh Lâu
1.3.2 Chùa Chúc Thánh
1.3.3 Đền Dực Thánh
1.3.4 Đền Vệ Quốc
Chương 2: LÀNG HỒ KHẨU - THẦN TÍCH VÀ LỄ HỘI CẦU MÁT
2.1 Truyền thuyết các vị thành hoàng làng
2.1.1 Theo Thần tích phường Hồ Khẩu
2.1.2 Theo truyền thuyết trong dân gian.
2.2 Đình Hồ Khẩu - không gian của lễ hội
2.2.1 Lịch sử xây dựng đình làng Hồ Khẩu
2.2.2 Giá trị kiến trúc và các di vật trong đình làng Hồ Khẩu
2.2.3 Các vị thần được thờ trong đình làng Hồ Khẩu
2.3 Lễ hội cầu mát làng Hồ Khẩu
2.3.1 Mục đích tổ chức lễ hội
2.3.2 Thời gian, địa điểm diễn ra lễ hội
2.3.3 Diễn trình của lễ hội cầu mát
2.3.4 Giá trị của lễ hội cầu mát ở làng Hồ Khẩu
Chương 3: THỰC TRẠNG CỦA LỄ HỘI CẦU MÁT VÀ CÁC GIẢI PHÁP BẢO TỒN, PHÁT HUY GIÁ TRỊ CỦA LỄ HỘI
3.1 Sự biến đổi của lễ hội cầu mát trong đời sống hiện đại
3.1.1 Biến đổi về cách thức tổ chức lễ hội
3.1.2 Biến đổi về nghi lễ
3.1.3 Biến đổi về lễ vật dâng cúng
3.1.4 Biến đổi về trò chơi trò diễn
3.2 Đánh giá chung sự về thực trạng của lễ hội cầu mát
3.2.1 Về mặt tích cực
3.2.2 Những mặt hạn chế
3.3 Một số giải pháp bảo tồn, phát huy lễ hội cầu mát
3.3.1 Các quan điểm về bảo tồn
3.3.2 Một số giải pháp bảo tồn lễ hội cầu mát
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan