[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ứng dụng Quan hệ công chúng trong việc quảng bá thu hút khách du lịch đến Bảo tàng Phụ Nữ Việt Nam


[/kythuat]
[tomtat]
Ứng dụng Quan hệ công chúng trong việc quảng bá thu hút khách du lịch đến Bảo tàng Phụ Nữ Việt Nam
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUAN HỆ CÔNG CHÚNG TRONG VIỆC THU HÚT KHÁCH DU LỊCH ĐẾN CÁC BẢO TÀNG Ở VIỆT NAM
1.1 Cơ sở lý luận về Quan hệ công chúng
1.1.1. Khái niệm Quan hệ công chúng
1.1.2. Chức năng và vai trò của Quan hệ công chúng
1.1.3. Các hoạt động của Quan hệ công chúng
1.1.4. Công cụ của Quan hệ công chúng
1.2. Khách thăm quan và nhu cầu thăm quan bảo tàng của khách du lịch
1.2.1. Khái niệm khách du lịch
1.2.2. Phân loại khách du lịch
1.2.3. Nhu cầu thăm quan bảo tàng của khách du lịch
1.3. Vai trò của Quan hệ công chúng trong việc thu hút khách du lịch đến bảo tàng
1.3.1. Khái quát về các bảo tàng ở Việt Nam
1.3.2. Lợi ích của việc ứng dụng Quan hệ công chúng đối với các bảo tàng .
1.3.3. Vai trò của Quan hệ công chúng trong việc thu hút khách du lịch đến Bảo tàng ở Việt Nam
Chương 2: THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG QUAN HỆ CÔNG CHÚNG TRONG VIỆC THU HÚT KHÁCH DU LỊCH ĐẾN BẢO TÀNG PHỤ NỮ VIỆT NAM
2.1. Vài nét về Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Cơ cấu tổ chức
2.1.3. Sản phẩm, dịch vụ của bảo tàng
2.2. Phân tích Swot về Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam trong chiến lược PR của Bảo tàng
2.2.1. Điểm mạnh
2.2.2. Điểm yếu
2.2.3. Cơ hội
2.2.4. Thách thức
2.3. Chiến lược marketing của Bảo tàng
2.4. Thực trạng ứng dụng Quan hệ công chúng trong việc thu hút khách du lịch đến Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam
2.4.1. Quan hệ công chúng trong nội bộ Bảo tàng
2.4.2. Quan hệ công chúng bên ngoài của Bảo tàng
2.4.3. Những hoạt động Quan hệ công chúng đã được triển khai để thu hút khách du lịch đến Bảo tàng Phụ Nữ
2.5. Những thành tựu và hạn chế trong việc thực hiện hoạt động Quan hệ công chúng của Bảo tàng trong thời gian qua.
2.5.1. Những thành tựu
2.5.2. Những hạn chế
2.5.3. Nguyên nhân của những hạn chế.
Chương 3: MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG QUAN HỆ CÔNG CHÚNG TRONG VIỆC THU HÚT KHÁCH DU LỊCH ĐẾN BẢO TÀNG PHỤ NỮ VIỆT NAM
3.1. Kinh nghiệm về ứng dụng Quan hệ công chúng của các bảo tàng khác và bài học cho Bảo tàng phụ nữ Việt Nam
3.2. Một số đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quan hệ công chúng tại Bảo tàng phụ nữ VN
3.2.1. Xây dựng bộ phận PR chuyên nghiệp
3.2.2. Đẩy mạnh Quan hệ công chúng – PR nội bộ
3.2.3. Phối hợp Quan hệ công chúng với các công cụ quảng cáo khác
3.2.4. Xây dựng chiến lược PR có trọng điểm, lựa chọn công cụ ưu tiên
3.2.5. Tăng cường mối quan hệ với giới truyền thông và nhà tài trợ
3.2.6. Tăng cường mối quan hệ với chính phủ và các đối tác chiến lược
3.2.7. Thành lập câu lạc bộ khách hàng thân thiết và câu lạc bộ các tình nguyện viên.
Kết luận
Danh mục tài liệu tham khảo
Phụ lục ảnh
[/tomtat]

Bài viết liên quan