[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động biểu diễn nghệ thuật ở nước ta, thực trạng và giải pháp


[/kythuat]
[tomtat]
Xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động biểu diễn nghệ thuật ở nước ta, thực trạng và giải pháp
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: NHẬN THỨC CHUNG VỀ NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN, VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ TRÁCH NHIỆM HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT
1.1 Nhận thức chung về nghệ thuật biểu diễn
1.1.1 Một số khái niệm
1.1.2 Các loại hình nghệ thuật biểu diễn
1.1.3 Vị trí, vai trò của nghệ biểu diễn trong đời sống xã hội
1.1.4 Biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp
1.1.5 Đơn vị biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp
1.2 Nhận thức chung về vi phạm hành chính
1.2.1 Khái niệm vi phạm hành chính
1.2.2 Khái niệm trách nhiệm hành chính
1.2.3 Vi phạm hành chính trong lĩnh vực Văn hóa
1.3 Một số quan điểm chỉ đạo của nhà nước trong việc phát triển nghệ thuật biểu diễn
1.4 Hình thức và mức độ xử phạt hành chính trong các hành vi vi phạm
Chương 2: THỰC TRẠNG XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT Ở NƯỚC TA HIỆN NAY
2.1 Các thủ tục hành chính trong quản lý Nhà nước về Nghệ thuật biểu diễn
2.1.1 Thẩm quyền của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
2.1.2 Thẩm quyền của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
2.2 Các văn bản pháp luật của nhà nước về việc xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động biểu diễn nghệ thuật
2.2.1 Văn bản pháp quy của Chính phủ
2.2.2 Văn bản pháp quy của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
2.3 Thực trạng xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động biểu diễn nghệ thuật ở nước ta
2.3.1 Thực trạng của hoạt động biểu diễn nghệ thuật ở nước ta
2.3.2 Tình hình xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động biểu diễn nghệ thuật ở nước ta
2.3.3 Đánh giá chung về tình hình xử lý vi phạm hành chính trong tổ chức biểu diễn nghệ thuật ở nước ta hiện nay
2.3.4 Nguyên nhân của những tồn tại
Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ XỬ LÝ VÀ HẠN CHẾ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN Ở NƯỚC TA
3.1 Nâng cao năng lực pháp luật cho đội ngũ cán bộ văn hóa
3.2 Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật
3.3 Đẩy mạnh giáo dục, nâng cao nhận thức về văn hóa đối với những nghệ sĩ và các đơn vị tổ chức.
3.4 Cần có chế tài xử lý các cơ quan truyền thống cố tình phát tán hình ảnh phản cảm
3.5 Sự tẩy chay mạnh mẽ từ phía khán giả
KẾT LUẬN
DANH LỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan