[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tình hình hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhanh Miền Đông


[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tình hình hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhanh Miền Đông
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI, NGHIỆP VỤ CHO VAY VÀ CHO VAY TIÊU DÙNG
1.1. Khái quát về ngân hàng thương mại
1.2. Những vấn đề cơ bản về nghiệp vụ cho vay
1.3. Khái quát về cho vay tiêu dùng
TÓM TẮT CHƯƠNG 1
Chương 2: THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM MIỀN NAM
2.1. Khái quat về Agribank – CN Miền Đông
2.2. Các điều kiện chung và quy trình cho vay tiêu dùng tại Agribank – CN Miền Đông
TÓM TẮT CHƯƠNG 2
Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ
3.1. Định hướng phát triển CVTD của Agribank – CN Miền Đông
3.2. Một số giải pháp giúp hạn chế rủi ro trong hoạt động cho vay tiêu dùng tại Agribank – CN Miền Đông
3.3. Kiến nghị
TÓM TẮT CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan