[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đa thức và hệ số Hilbert trên vành địa phương Noether

[/kythuat]
[tomtat]
Đa thức và hệ số Hilbert trên vành địa phương Noether
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: KIẾN THỨC CHUẨN BỊ
1.1. Vành, môđun Artin và Noether
1.2. Vành và môđun phân bậc
1.3.Định lý Artin – Ress
Chương 2: ĐA THỨC VÀ HỆ SỐ HILBERT TRÊN VÀNH ĐỊA PHƯƠNG NOETHER
2.1. Đa thức Hilbert
2.2. Chiều của môđun
2.3. Chiều của vành địa phương
2.4. Hệ tham số và số bội
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan