[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu hiện trạng môi trường và đề xuất giải pháp kiểm soát ô nhiễm do chăn nuôi heo tại ấp 1 xã Xuân Thới Thượng huyện Hóc Môn thành phố Hồ Chí Minh

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu hiện trạng môi trường và đề xuất giải pháp kiểm soát ô nhiễm do chăn nuôi heo tại ấp 1 xã Xuân Thới Thượng huyện Hóc Môn thành phố Hồ Chí Minh
File toàn văn Down tại đây or Down tại đây (File nén)
File thuyết trình Down tại đây or Down tại đây
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ HUYỆN HÓC MÔN – TP.HCM
1.1. Vị trí địa lý và ranh giới hành chính
1.2. Điều kiện tự nhiên
1.3. Một số mặt đạt được trong phát triển KT-XH năm 2012
1.4. Những mặt chưa được và  khó khăn, tồn tại
1.5. Vấn đề môi trường trên địa bàn huyện
1.6. Định hướng phát triển
CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN VỀ CHẤT THẢI CHĂN NUÔI VÀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TRONG CHẤT THẢI CHĂN NUÔI
2.1. Tổng quan về chất thải chăn nuôi
2.2. Ô nhiễm môi trường trong ngành chăn nuôi
2.3. Quản lý chất thải chăn nuôi
CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Tình hình phát triển ngành chăn nuôi heo của xã Xuân Thới Thượng
3.2. Đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường do chăn nuôi heo
3.3. Đề xuất giải pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường do chăn nuôi heo tại ấp 1 xã Xuân Thới Thượng
CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan