[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thơ Tuyên Quang từ năm 1986 đến nay

[/kythuat]
[tomtat]
Thơ Tuyên Quang từ năm 1986 đến nay
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
NỘI DUNG
Chương 1. KHÁI QUÁT VỀ THƠ TUYÊN QUANG TỪ NĂM 1986 ĐẾN NAY
1.1. Văn hoá tuyên Quang giàu bản sắc - cội nguồn của thơ Tuyên Quang hiện đại
1.1.1. Khái quát chung về văn hoá Tuyên Quang ở phương diện kinh tế, chính trị, xã hội, văn học dân gian Tuyên Quang
1.1.2. Ca dao và dân ca của các dân tộc thiểu số Tuyên Quang - “cái nôi” của thơ ca Tuyên Quang hiện đại
1.2. Diện mạo của thơ Tuyên Quang từ 1986 đến nay
1.2.1. Thành tựu thơ Tuyên Quang trước 1986 là tiền đề cho sự phát triển của thơ Tuyên Quang hôm nay
1.2.2. Diện mạo của thơ Tuyên Quang từ 1986 đến nay
Chương 2. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT CỦA THƠ TUYÊN QUANG TỪ NĂM 1986 ĐẾN NAY
2.1. Sự giao thoa các thế hệ và kế thừa - đổi mới về thành tựu sáng tác
2.2. Sự giao thoa nhiều giọng điệu, nhiều cá tính sáng tạo trong bức tranh thơ đa sắc mầu
2.3. Truyền thống và hiện đại trong thơ Truyên Quang từ 1986 đến nay
Chương 3. MỘT SỐ GƯƠNG MẶT XUẤT SẮC CỦA THƠ TUYÊN QUANG TỪ NĂM 1986 ĐẾN NAY
3.1. Nhà thơ Gia Dũng
3.1.1. Vài nét về tiểu sử và sự nghiệp sáng tác
3.1.2. Một số đặc điểm nổi bật trong thơ gia Dũng từ 1986 đến nay
3.2. Nhà thơ Đoàn Thị Ký
3.2.1. Vài nét về tiểu sử và sự nghiệp sáng tác
3.2.2. Một số đặc điểm nổi bật trong thơ Đoàn Thị Ký từ 1986 đến nay
3.3. Nhà thơ Mai liễu
3.3.1. Vài nét về tiểu sử và sự nghiệp nghiệp sáng tác
3.3.2. Một số đặc điểm nổi bật trong thơ Mai Liễu từ 1986 đến nay
3.4. Nhà thơ Đinh Công Thủy
3.4.1. Vài nét về tiểu sử và sự nghiệp sáng tác
3.4.2. Một số đặc điểm nổi bật trong thơ Đinh Công Thủy
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan