[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Độ đo Jensen và ứng dụng

[/kythuat]
[tomtat]
Độ đo Jensen và ứng dụng
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CÁC KIẾN THỨC VỀ LÝ THUYẾT THẾ VỊ
1.1. Hàm điều hoà dưới
1.2. Hàm Green
1.3. Tập cực
1.4. Dung lượng
1.5. Bài toán Dirichlet
1.6. Chính quy hoá nửa liên tục trên
1.7. Định lý biểu diễn Riesz
Chương 2: ĐỘ ĐO JENSEN VÀ ÁP DỤNG
2.1. Các định nghĩa
2.2. Định lý đối ngẫu trừu tượng
2.3. Định lý đối ngẫu của hàm điều hoà dưới và hàm đa điều hoà dưới
2.4. Ứng dụng vào hàm nguyên
2.5. Độ đo điều hoà
2.6. Độ đo đĩa giải tích
2.7. Độ đo cực trị và xấp xỉ
2.8. Hàm điều hoà dưới không nửa liên tục trên

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan