[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Vành, trường bậc hai và ứng dụng

[/kythuat]
[tomtat]
Vành, trường bậc hai và ứng dụng
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
Chương 1: KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ MỞ RỘNG VÀNH VÀ TRƯỜNG
1.1. Kiến thức cơ bản.
1.2. Mở rộng vành và trường.
Chương 2: VÀNH VÀ TRƯỜNG BẬC HAI
2.1. Trường bậc hai.
2.2. Vành bậc hai vành các số nguyên đại số.
Chương 3: MỘT SỐ ỨNG DỤNG GIẢI TOÁN SƠ CẤP
3.1. Sử dụng trường bậc hai.
3.2. Sủ dụng chuẩn trong vành bậc hai.
3.3. Sử dụng phân tích duy nhất trong vành bậc hai.
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan