[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xác định đồng thời acetaminophen và axit ascobic trong thuốc Hapacol Kids và Effe-Paracetamol theo phương pháp phổ hấp thụ phân tử sử dụng chương trình lọc Kalma

[/kythuat]
[tomtat]
Xác định đồng thời acetaminophen và axit ascobic trong thuốc Hapacol Kids và Effe-Paracetamol theo phương pháp phổ hấp thụ phân tử sử dụng chương trình lọc Kalma
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Định luật hấp thụ quang
1.2. Một số phương pháp phân tích quang phổ UV-VIS xác định đồng thời các cấu tử có phổ hấp thụ phân tử xen phủ nhau
1.3 Tổng quan về acetaminophen, axit ascobic và một số loại thuốc giảm đau, hạ sốt
1.4. Phương pháp xác định riêng acetaminophen và axit ascobic
Chương 2: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Nội dung nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.3. Đánh giá độ tin cậy của quy trình phân tích
2.4. Dụng cụ và hóa chất
2.4.1. Dụng cụ
2.4.2. Hóa chất
Chương 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Khảo sát sơ bộ phổ hấp thụ phân tử của acetaminophen và axit ascobic
3.2. Khảo sát sự phụ thuộc độ hấp thụ quang của ACE và ASC vào pH
3.3. Kiểm tra tính cộng tính độ hấp thụ quang của dung dịch hỗn hợp acetaminophen và axit ascobic
3.4. Khảo sát khoảng tuyến tính sự tuân theo định luật Bughe - Lămbe - Bia của acetaminophen và axit ascobic, xác định LOD, LOQ
3.5. Khảo sát sự phụ thuộc độ hấp thụ quang của acetaminophen và axit ascobic theo thời gian
3.6. Khảo sát sự phụ thuộc độ hấp thụ quang của acetaminophen và axit ascobic theo nhiệt độ
3.7. Khảo sát, đánh giá độ tin cậy của phương pháp nghiên cứu trên mẫu tự pha
3.8. Xác định hàm lượng acetaminophen và axit ascobic trong mẫu thuốc trên thị trường hiện nay
3.9. Đánh giá độ đúng của phép phân tích theo phương pháp thêm chuẩn
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan