[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại công ty TNHH xây dựng Võ Đắc

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại công ty TNHH xây dựng Võ Đắc
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ
DANH MỤC VIẾT TẮT
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP VÀ KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
1.1. Cơ sở lý luận về thuế thu nhập doanh nghiệp.
1.2. Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp. [5]
TÓM TẮT CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÕ ĐẮC
2.1. Giới thiệu tổng quan về Công ty TNHH xây dựng Võ Đắc.
2.2. Thực trạng công tác kế toán thuế TNDN tại Công ty TNHH xây dựng Võ Đắc năm 2013.
TÓM TẮT CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÕ ĐẮC
3.1. Nhận xét, đánh giá về tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty TNHH xây dựng Võ Đắc.
3.2. Nhận xét, đánh giá về tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH xây dựng Võ Đắc.
3.3. Nhận xét, đánh giá về tổ chức công tác kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại Công ty TNHH xây dựng Võ Đắc.
3.4. Hoàn thiện công tác kế toán thuế TNDN tại Công ty TNHH xây dựng Võ Đắc.
TÓM TẮT CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan