[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số giải pháp tránh thất thu thuế giá trị gia tăng tại chi cục thuế thành phố Biên Hòa

[/kythuat]
[tomtat]
Một số giải pháp tránh thất thu thuế giá trị gia tăng tại chi cục thuế thành phố Biên Hòa
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN
1.1. Cơ sở lý luận
1.2 Những quy định chung về thuế GTGT
CHƯƠNG 2 TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM TRA, THANH TRA; HOÀN THUẾ GTGT TẠI CHI CỤC THUẾ THÀNH PHỐ BIÊN HÒA
2.1. Giới thiệu về Chi cục thuế TP.Biên Hòa
2.2. Công tác kiểm tra thuế GTGT tại Chi cục thuế TP. Biên Hoà
2.3. Công tác hoàn thuế GTGT tại Chi cục thuế TP. Biên Hoà
CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP TRÁNH THẤT THU THUẾ GTGT TẠI CHI CỤC THUẾ THÀNH PHỐ BIÊN HOÀ
3.1. Phương hướng thực hiện dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2010 tại Chi cục Thuế TP. Biên Hòa
3.2. Giải pháp tránh thất thu Thuế GTGT tại Chi cục Thuế TP.Biên Hòa

KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan