[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Các giải pháp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng nhập khẩu bằng đường biển tại Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Liên kết 3T

[/kythuat]
[tomtat]
Các giải pháp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng nhập khẩu bằng đường biển tại Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Liên kết 3T
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG GIAO NHẬN
1.1. Khái quát về hoạt động giao nhận và người giao nhận
1.1.1. Khái niệm về hoạt động giao nhận
1.1.2. Khái niệm về người giao nhận
1.1.3. Vai trò, quyền hạn, nghĩa vụ và phạm vi trách nhiệm của người giao nhận trong hoạt động thương mại quốc tế
1.1.3.1. Vai trò của người giao nhận
1.1.3.2. Quyền hạn và nghĩa vụ của người giao nhận
1.1.3.3. Phạm vi trách nhiệm của người giao nhận
1.2.Khái quát chung về giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển
1.2.1. Khái niệm giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển
1.2.2. Cơ sở vật chất kĩ thuật của vận tải biển
1.2.3. Cơ sở pháp lý liên quan đến vận tải biển
1.3.Các loại hình giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển và quy trình giao nhận
1.3.1. Giao nhận hàng nguyên container (FCL)
1.3.2. Giao nhận hàng lẻ (LCL)
1.3.3. Giao nhận kết hợp (FCL/LCL – LCL/FCL)
1.4.Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động giao nhận hàng nhập khẩu bằng đường biển
1.4.1. Các yếu tố bên ngoài
1.4.1.1. Chính trị - pháp luật
1.4.1.2. Kinh tế
1.4.1.3. Thời tiết
1.4.1.4. Đặc điểm hàng hóa
1.4.2. Các yếu tố bên trong doanh nghiệp
1.4.2.1. Bộ máy tổ chức quản lý
1.4.2.2. Tài chính của doanh nghiệp
1.4.2.3. Nhân sự
1.4.2.4. Đối thủ cạnh tranh
1.5 Bài học kinh nghiệm của các doanh nghiệp khác
1.5.1. Công ty giao nhận kho vận ngoại thương - VIETRANS
1.5.2. Công ty TNHH giao nhận vận tải quốc tế Minh Long
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ GIAO NHẬN HÀNG NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LIÊN KẾT 3T
2.1.Sơ lược về công ty cổ phần thương mại dịch vụ liên kết 3T
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ và mục tiêu hoạt động của công ty
2.1.2.1. Chức năng
2.1.2.2. Nhiệm vụ
2.1.2.3. Mục tiêu hoạt động
2.1.3. Cơ cấu tổ chức của công ty
2.1.3.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý
2.1.3.2. Chức năng của các phòng ban
2.2. Quy trình giao nhận hàng nhập khẩu bằng đường biển của công ty (FCL)
2.2.1. Kí kết hợp đồng giao nhận
2.2.2. Nhận và kiểm tra bộ chứng từ của khách hàng
2.2.3. Lấy lệnh giao hàng và làm thủ tục nhận container
2.2.4. Khai báo hải quan điện tử
2.2.5. Thực hiện thủ tục hải quan và nhận hàng
2.2.5.1. Đối với hàng miễn kiểm
2.2.5.2. Đối với hàng kiểm hóa
2.2.6. Kéo container về kho và giao hàng cho khách hàng
2.2.7. Trả vỏ và lấy tiền cọc container
2.2.8. Quyết toán và lưu hồ sơ
2.3. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng nhập khẩu bằng đường biển của công ty
2.3.1. Phân tích kết quả kinh doanh
2.3.2. Phân tích cơ cấu dịch vụ kinh doanh
2.3.3. Phân tích thị trường và đối thủ cạnh tranh
2.4.Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng nhập khẩu bằng đường biển của công ty
2.4.1. Các nhân tố bên ngoài
2.4.1.1. Chính trị - pháp luật
2.4.1.2. Thời tiết
2.4.1.3. Đặc điểm hàng hóa
2.4.2. Các nhân tố bên trong
2.4.2.1. Bộ máy tổ chức quản lý
2.4.2.2. Tài chính doanh nghiệp
2.4.2.3. Nhân sự
2.5. Mô hình SWOT
2.5.1. Điểm mạnh
2.5.2. Điểm yếu
2.5.3. Cơ hội
2.5.4. Thách thức
CHƯƠNG 3. CÁC GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ GIAO NHẬN HÀNG NHẬP KHẦU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN CỦA CÔNG TY
3.1.Cơ sở đề nhập giải pháp
3.1.1. Dự báo tình hình ngành giao nhận
3.1.2. Mục tiêu và phương hướng trong tương lai của Công Ty
3.1.3. Kết hợp các yếu tố ma trận SWOT
3.2.Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động giao nhận hàng nhập khẩu của công ty
3.2.1. W4O2O3 - Xây dựng chiến lược marketing
3.2.2. S3S4W2 - Giải pháp nâng cao trình độ dịch vụ khách hàng
3.2.3. T1O1O3 – Xây dựng chính sách giá phù hợp
3.2.4. W2O1S1 - Phát triển thị trường và quy mô kinh doanh
3.2.5. S3S4C1O1 - Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
3.2.6. W1W2W3O1C1 - Giải pháp đầu tư cơ sở hạ tầng
3.3.Một số kiến nghị
3.3.1. Phát triển cơ cấu hạ tầng, cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động giao nhận vận tải hàng hóa quốc tế
3.3.2. Đẩy mạnh hình thức khai hải quan qua mạng, đơn giản hóa thủ tục
3.3.3. Phát huy hiệu lực của luật Hải quan
3.3.4. Đẩy mạnh công tác đào tạo cán bộ công chức hải quan
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan