[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Độ đo có dấu

[/kythuat]
[tomtat]
Độ đo có dấu
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: LÝ THUYẾT ĐỘ ĐO VÀ ĐỘ ĐO KHÔNG ÂM
1.1. Cấu trúc đại số các tập hợp.
1.2. Độ đo và hàm đo được.
1.3. Hàm đo được.
1.4. Độ đo và tích phân Lebesgue.
Chương 2: ĐỘ ĐO CÓ DẤU
2.1. Các khái niệm.
2.2. Tích phân Haln-Jordan.
2.3. Định lí Radon-Nikodym.
2.4. Đạo hàm của độ đo có dấu.
Chương 3: ỨNG DỤNG CỦA ĐỘ ĐO CÓ DẤU
3.1. Nguyên lí bao hàm và loại trừ cổ điển.
3.2. Mở rộng của nguyên lí bao hàm và loại trừ cổ điển.
3.3. Nguyên lí bao hàm và loại trừ trong độ đo có dấu.
3.4. Một số ứng dụng tới xác suất.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan