[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp đáp ứng quy định xuất xứ hàng hóa cho hàng may mặc tại Công ty Cổ phần May Việt Thắng trước thềm TPP

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp đáp ứng quy định xuất xứ hàng hóa cho hàng may mặc tại Công ty Cổ phần May Việt Thắng trước thềm TPP
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KD – XK
1.1. Các khái niệm cơ bản
1.2. Các hình thức KD-XK chủ yếu của công ty:
1.3. Vai trò của KD-XK đối với nền kinh tế Việt Nam:
1.3.1. Tạo nguồn vốn cho nhập khẩu & điều kiện cho hiện đại hóa đất nước:
1.3.2. Thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế & sản xuất phát triển:
1.3.3. Giải quyết công ăn, việc làm và cải thiện đời sống người dân:
1.3.4. Tạo cơ sở mở rộng các mối quan hệ kinh tế đối ngoại
1.4. Nội dung hoạt động KD – XK của công ty
1.4.1. Nghiên cứu thị trường:
1.4.2. Xây dựng và lựa chọn phương án sản xuất – kinh doanh xuất khẩu hàng hóa:
1.4.3. Giao dịch, đàm phán và ký kết hợp đồng:
1.4.4. Tổ chức thực hiện hợp đồng :
1.4.5. Đánh giá kết quả thực hiện:
1.5. Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động KD-XK của công ty:
1.5.1. Các nhân tố bên ngoài công ty:
1.5.1.1. Nhân tố kinh tế:
1.5.1.2. Nhân tố chính trị - pháp luật :
1.5.1.3. Nhân tố văn hóa – xã hội:
1.5.1.4. Nhân tố tự nhiên
1.5.1.5. Nhân tố khoa học – công nghệ:
1.5.2. Các nhân tố bên trong công ty:
1.5.2.1. Cơ cấu tổ chức, trình độ quản lý:
1.5.2.2. Vốn:
1.5.2.3. Danh tiếng và uy tín của doanh nghiệp trên thị trường:
1.5.2.4. Cơ sở vật chất – kỹ thuật của công ty:
1.5.2.5. Chất lượng nguồn lao động của công ty
1.6. Cơ sở pháp lý cho hoạt động xuất khẩu
Tóm tắt và kết luận chương 1
CHƯƠNG 2: HIỆP ĐỊNH TPP VÀ QUY ĐỊNH VỀ XUẤT XỨ HÀNG HÓA CHO HÀNG MAY MẶC XUẤT KHẨU:
2.1. Giới thiệu tổng quan về hiệp định TPP:
2.1.1. Quá trình đàm phán:
2.1.2. Phạm vi điều chỉnh [9,3]:
2.1.3. Các đặc trưng nổi bật của TPP [9,4]:
2.1.4. Thương mại hàng hóa của Việt Nam với các đối tác TPP [9,6]:
2.1.5. Đánh giá các tác động chung khi Việt Nam gia nhập TPP:
2.1.5.1. Những tác động tích cực [9,8]:
2.1.5.2. Những tác động tiêu cực [9,14]:
2.2. Tình hình đàm phán TPP tính đến thời điểm T3/2015 và quy định xuất xứ hàng hóa cho hàng may mặc:
2.3. Thực trạng nguồn nguyên – phụ liệu may mặc Việt Nam:
2.3.1. Thực trạng phát triển ngành hàng may mặc Việt Nam:
2.3.2. Nguồn nguyên – phụ liệu phục vụ sản xuất hàng may mặc Việt Nam:
2.4. Những đề xuất chung cho các doanh nghiệp may mặc Việt Nam nhằm đáp ứng quy định xuất xứ hàng hóa cho hàng may mặc theo TPP:
2.4.1. Giải quyết tồn tại từ khâu dệt nhuộm:
2.4.2. Tăng cường thông tin giữa các doanh nghiệp:
2.4.3. Đào tạo hướng dẫn doanh nghiệp trước thềm TPP:
2.4.4. Phát triển hệ thống nhà cung cấp nguyên, phụ liệu:
2.4.5. Áp dụng khoa học công nghệ mới vào sản xuất:
Tóm tắt và kết luận chương 2
CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT – KINH DOANH HÀNG MAY MẶC XUẤT KHẨU VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ XUẤT XỨ HÀNG HÓA TRƯỚC THỀM TPP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VIỆT THẮNG
3.1. Giới thiệu công ty cổ phần may Việt Thắng:
3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển:
3.1.2. Chức năng và nhiệm vụ:
3.1.3. Cơ cấu tổ chức và quản lý:
3.1.4. Tình hình nhân lực của công ty:
3.1.5. Kết quả SX – KD chung của công ty:
3.2. Phân tích môi trường kinh doanh của công ty:
3.2.1. Môi trường vĩ mô:
3.2.2. Môi trường vi mô:
3.2.3. Môi trường nội vi:
3.3. Thực trạng hoạt động KD – XK hàng may mặc tại VIGACO:
3.3.1. Kim ngạch XK hàng may mặc của công ty may Việt Thắng:
3.3.1.1. Phân tích theo cơ cấu thị trường của công ty:
3.3.1.2. Phân tích theo cơ cấu sản phẩm của công ty.
3.3.1.3. Phân tích theo hình thức KD – XK của công ty:
3.3.2. Nguồn lao động
3.3.3. Cơ sở vật chất trong sản xuất:
3.3.4. Kiểu dáng, chất lượng sản phẩm:
3.4. Nguồn nguyên, phụ liệu:
3.5. Quy định xuất xứ hàng hóa trước thềm TPP tại VIGACO:
Tóm tắt và kết luận chương 3
CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP NHẰM ĐÁP ỨNG QUY ĐỊNH VỀ XUẤT XỨ HÀNG MAY MẶC XUẤT KHẨU THEO TPP TẠI CÔNG TY MAY VIỆT THẮNG:
4.1. Cơ sở đề xuất giải pháp:
4.1.1. Dự báo kết quả hiệp định TPP và xu hướng phát triển trong những năm tới của ngành may mặc Việt Nam:
4.1.2. Phương hướng kinh doanh trong những năm tới của công ty may Việt Thắng:
4.1.3. Phân tích SWOT
4.2. Các giải pháp nhằm đáp ứng quy định xuất xứ hàng hóa theo TPP
4.2.1. Giải pháp 1: Cần có phương án chuyển đổi dần nhà cung cấp nguyên, phụ liệu từ các nước ngoài TPP như Trung Quốc sang các nước thuộc TPP như Nhật Bản, Úc
4.2.2. Giải pháp 2: Tăng cường liên kết với các doanh nghiệp trong cùng khối ngành và với nhà nước
4.2.3. Giải pháp 3: Xây dựng phương án tự sản xuất nguyên, phụ liệu hoặc mua từ các nhà sàn xuất trong nước:
4.2.4. Giải pháp 4: Có phương án nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm nâng cao khả năng tạo ra giá trị để có thể tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu về hàng may mặc:
4.2.5. Giải pháp 5: Áp dụng công nghệ kỹ thuật mới vào sản xuất:
4.2.6. Giải pháp 6: Đầu tư vào hoạt động marketing
Tóm tắt và kết luận chương 4
KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan