[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Khảo sát chất lượng dịch vụ khách hàng tại Công ty TNHH Co.opmart Cống Quỳnh Quận 1 thành phố Hồ Chí Minh

[/kythuat]
[tomtat]
Khảo sát chất lượng dịch vụ khách hàng tại Công ty TNHH Co.opmart Cống Quỳnh Quận 1 thành phố Hồ Chí Minh
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN
1.1 Dịch vụ khách hàng
1.2 Chất lượng dịch vụ khách hàng
1.3 Các phương pháp đáng giá chất lượng dịch vụ
1.4 Sự hài lòng của khách hàng
Tóm tắt chương 1
CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH CO.OPMART CỐNG QUỲNH QUẬN 1
2.1 Giới thiệu sơ lược về Công Ty TNHH Co.opMart Cống Quỳnh Quận 1
2.2 Thực trạng chất lượng dịch vụ và sự hài lòng khách hàng tại Công Ty TNHH CoopMart Cống Quỳnh
Tóm tắt chương 2
CHƯƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH CO.OPMART CỐNG QUỲNH QUẬN 1
3.1 Phương hướng và mục tiêu của hệ thống siêu thị trong thời gian tới
3.2 Giải pháp tác động vào nhóm nhân tố tính đáp ứng
3.3 Giải pháp tác động vào nhóm năng lực phục vụ
3.4 Giải pháp tác động vào nhóm nhân tố sự đồng cảm
Tóm tắt chương 3

KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan