[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Mối quan hệ giữa nội dung đại số cao cấp ở trường đại học và toán sơ cấp ở trường phổ thông

[/kythuat]
[tomtat]
Mối quan hệ giữa nội dung đại số cao cấp ở trường đại học và toán sơ cấp ở trường phổ thông
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: MỐI QUAN HỆ GIỮA BÀI TOÁN TÌM NGHIỆN VỚI KIẾN THỨC ĐẠI SỐ CAO CẤP
1.1. Một số kiến thức đại số cao cấp liên quan đến bài toán tìm nghiệm phương trình.
1.2. Một số ví dụ minh họa.
Chương 2: MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC BÀI TOÁN VỀ ĐA THỨC VỚI KIẾN THỨC ĐẠI SỐ CẤP CAO
2.1. Bài toán chứng minh sự bằng nhau của đa thức.
2.2. Bài toán phân tích đa thức.
2.3. Bài toán về tính chia hết của đa thức.
2.4. Bài toán về đa thức đối xứng.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan