[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh xe ô tô thương hiệu Mitsubishi tại công ty TNHH ô tô Bắc Quang

[/kythuat]
[tomtat]
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh xe ô tô thương hiệu Mitsubishi tại công ty TNHH ô tô Bắc Quang
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
1.1. Cơ sở lý luận của hiệu quả hoạt động kinh doanh
1.2. Các yếu tố tác động đến hiệu quả hoạt động kinh doanh
1.3. Xây dựng chiến lược để lựa chọn
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XE MITSUBISHI TẠI CÔNG TY TNHH Ô TÔ BẮC QUANG
2.1. Giới thiệu tổng quan về công ty tnhh ô tô Bắc Quang
2.2. Thực trạng hiệu quả hoạt động kinh doanh xe ô tô thương hiệu Mitsubishi tại Công ty TNHH ô tô Bắc Quang
2.3. Phương hướng phát triển và mục tiêu nâng cao hoạt động kinh doanh xe ô tô thương hiệu Mitsubishi tại Công ty TNHH ô tô Bắc Quang
2.4. Đặc điểm thị trường ô tô Việt Nam
2.5. Hình thành giải pháp qua phân tích các ma trận
2.6. Lựa chọn giải pháp qua ma trận định lượng QSPM
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XE Ô TÔ THƯƠNG HIỆU MITSUBISHI TẠI CÔNG TY TNHH Ô TÔ BẮC QUANG
3.1. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh xe ô tô thương hiệu Mitsubishi tại Công ty TNHH ô tô Bắc Quang
3.2. Kiến nghị
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

PHẦN KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan