[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích hoạt động tín dụng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh Phòng giao dịch Nguyễn Đình Chiểu năm 2012-2014

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích hoạt động tín dụng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh Phòng giao dịch Nguyễn Đình Chiểu năm 2012-2014
MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN
LỜI CẢM ƠN
NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Một số vấn đề trong hoạt động tín dụng ngân hàng
1.1.1. Khái niệm về tín dụng ngân hàng
1.1.2. Phân loại tín dụng ngân hàng
1.1.3. Vai trò của tín dụng ngân hàng
1.1.4. Nguyên tắc và điều kiện cho vay
1.2. Tổng quan về tín dụng cá nhân
1.2.1. Khái niệm về tín dụng cá nhân
1.2.2. Đặc điểm của tín dụng cá nhân
1.2.3. Phân loại tín dụng cá nhân
1.2.4. Đánh giá kết quả hoạt động tín dụng
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN CỦA BIDV TPHCM – PGD. NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU QUA 3 NĂM 2012 – 2014
2.1. Giới thiệu khái quát về BIDV TPHCM – PGD. Nguyễn Đình Chiểu
2.1.1. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
2.1.2. Chi nhánh BIDV TPHCM – PGD. Nguyễn Đình Chiểu
2.1.3. Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của các Tổ tại BIDV TPHCM – PGD. Nguyễn Đình Chiểu
2.1.4. Tình hình hoạt động của BIDV TPHCM – PGD. Nguyễn Đình Chiểu năm 2012-2014
2.1.5. Định hướng phát triển của BIDV TPHCM
2.1.6. Quy trình tín dụng cá nhân của BIDV
2.2. Phân tích thực trạng hoạt động tín dụng cá nhân của BIDV TPHCM – PGD. Nguyễn Đình Chiểu năm 2012-2014
2.2.1. Doanh số cho vay cá nhân
2.2.2. Doanh số thu nợ cá nhân
2.2.3. Dư nợ cho vay cá nhân
2.3. Phân tích các chỉ tiêu đánh giá hoạt động tín dụng cá nhân của BIDV TPHCM – PGD. Nguyễn Đình Chiểu năm 2012-2014
CHƯƠNG 3. KẾT LUẬN VỀ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI BIDV TPHCM – PGD. NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU NĂM 2012-2014
3.1. Về Chi nhánh TPHCM – PGD. Nguyễn Đình Chiểu năm 2012-2014
3.2. Về tình hình hoạt động tín dụng cá nhân tại BIDV TPHCM – PGD. Nguyễn Đình Chiểu năm 2012-2014
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan