[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Bài toán đếm nâng cao trong tổ hợp và ứng dụng

[/kythuat]
[tomtat]
Bài toán đếm nâng cao trong tổ hợp và ứng dụng
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ TỔ HỢP
1.1. Sơ lược về lịch sử tổ hợp.
1.2. Các dạng bài toán tổ hợp.
1.3. Các cấu hình tổ hợp cơ bản và mở rộng.
Chương 2: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP ĐẾM NÂNG CAO
2.1. Nguyên lý bù trừ.
2.2. Phương pháp song ánh.
2.3. Hệ thức truy hồi.
2.4. Phương pháp đếm bằng hàm sinh.
Chương 3: MỘT SỐ ỨNG DỤNG
3.1. Một số ứng dụng của hệ thức truy hồi.
3.2. Một số ứng dụng của phương pháp song ánh.
3.3. Một số ứng dụng của hàm sinh.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan