[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích nhu cầu sử dụng thẻ thanh toán của khách hàng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn thương tín (Sacombank) Chí nhánh Gò Vấp

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích nhu cầu sử dụng thẻ thanh toán của khách hàng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn thương tín (Sacombank) Chí nhánh Gò Vấp
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ SẢN PHẨM THẺ THANH TOÁN VÀ CÁC NGHIỆP VỤ LIÊN QUAN VỀ THẺ THANH TOÁN
1.1. Tổng quan về sản phẩm thẻ thanh toán
1.1.1. Khái niệm thẻ thanh toán
1.1.2. Tiện ích
1.1.2.1. Đối với chủ thẻ
1.1.2.2. Đối với đơn vị chấp nhận thẻ
1.1.2.3. Đối với NH
1.1.2.4. Đối với nền kinh tế - xã hội
1.1.3. Các loại thẻ thanh toán của Sacombank
1.1.3.1. Thẻ nội địa
1.1.3.2. Thẻ thanh toán quốc tế
1.2. Quy trình phát hành thẻ thanh toán
1.3. Các sản phẩm dịch vụ đi kèm với thẻ thanh toán
1.3.1. Gói SP
1.3.1.1. Gói tài khoản học đường
1.3.1.2. Gói Payroll 2015
1.3.1.3. Gói Newcombo
1.3.1.4. Gói tài chính học đường 2014
1.3.2. NH điện tử
1.3.2.1. Ebanking
1.3.2.2. Ủy thác thanh toán
1.3.3. ALERT
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG SỬ DỤNG THANH TOÁN CỦA KH TẠI NH TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN SACOMBANK – CN GÒ VẤP
2.1. Giới thiệu khái quát về NH TMCP Sài Gòn Thương tín Sacombank
2.1.1. Quá trình hình thành CN Gò Vấp
2.1.2. Bộ máy tổ chức, chức năng, nhiệm vụ CN Gò Vấp
2.1.3. Địa bàn kinh doanh
2.1.4. Phương thức kinh doanh – Khả năng cạnh tranh trong và ngoài nước
2.2. Đánh giá nhu cầu sử dụng thẻ thanh toán của khách hàng tại NH TMCP Sài Gòn Thương tín Sacombank – CN Gò Vấp
2.2.1. Lý thuyết về nhu cầu
2.2.2. Mô hình nghiên cứu
2.2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.2.3.1. Phương tiện hữu hình
2.2.3.2. Độ tin cậy
2.2.3.3. Độ đáp ứng
2.2.3.4. Sự đảm bảo
2.2.3.5. Sự thấu hiểu
2.2.3.6. Phí sử dụng DV
2.2.3.7. DV CSKH
2.2.4. Phân tích dữ liệu
2.2.4.1. Mô tả mẫu – Giới tính
2.2.4.2. Nghề nghiệp
2.2.4.3. Thu nhập
2.2.4.4. Kênh thông tin – Hình thức sử dụng
2.2.4.5. Lý do lựa chọn NH – Tần suất sử dụng
2.2.4.6. Thang đo chất lượng DV
2.2.4.7. Thang đo về nhu cầu sử dụng thẻ thanh toán của KH
2.2.4.8. Phân tích hồi quy
2.2.4.9. Kết quả phân tích nhân tố EFA
2.2.5. Nhận xét, đánh giá
CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT, KIẾN NGHỊ
3.1. Nhận xét
3.2. Giải pháp, kiến nghị
3.2.1. Nâng cao chất lượng dịch vụ CSKH
3.2.2. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, NV
3.2.3. Đầu tư máy móc, trang thiết bị
3.2.4. Tăng cường công tác truyền thông
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan