[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thúc đẩy xuất khẩu đồ gỗ nội thất của Công ty Cổ phần Nam Việt sang thị trường Pháp

[/kythuat]
[tomtat]
Thúc đẩy xuất khẩu đồ gỗ nội thất của Công ty Cổ phần Nam Việt sang thị trường Pháp
MỤC LỤC
DANH SÁCH BẢNG BIỂU
DANH SÁCH ĐỒ THỊ
DANH SÁCH SƠ ĐỒ
DANH SÁCH HÌNH ẢNH
Chương MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI
1.1. Một số khái niệm về xuất khẩu
1.2 Các hình thức xuất khẩu
1.2.1. Xuất khẩu trực tiếp
1.2.2. Xuất khẩu qua trung gian
1.2.3. Buôn bán đối lưu
1.2.4. Xuất khẩu thông qua hội chợ và triển lãm
1.2.5. Hình thức gia công
1.2.6. Hình thức tái xuất khẩu
1.3. Quy trình tổ chức kinh doanh xuất khẩu
1.3.1. Nghiên cứu thị trường và tìm kiếm đối tác
1.3.2. Lập phương án kinh doanh
1.3.3. Đàm phán và kí hợp đồng
1.3.3.1. Đàm phán
1.3.4. Thực hiện hợp đồng xuất khẩu
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu đồ gỗ nội thất
1.4.1. GDP thực của quốc gia nhập khẩu:
1.4.2. GDP thực của quốc gia xuất khẩu:
1.4.3. Tỷ giá hối đoái:
1.4.4. Khoảng cách giữa quốc gia xuất khẩu và các đối tác nhập khẩu đồ gỗ nội thất:
1.4.5. Nguồn cung gỗ nguyên liệu
1.5. Các phương pháp và chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh xuất khẩu
1.5.1. Các phương pháp đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh xuất khẩu
1.5.2. Các chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh xuất khẩu
Chương 2: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XUẤT KHẨU SẢN PHẨM GỖ NỘI THẤT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT SANG THỊ TRƯỜNG PHÁP GIAI ĐOẠN 2010 – 2014
2.1. Giới thiệu tổng quan về công ty cổ phần nam việt
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty cổ phần Nam Việt
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Công ty
2.1.3. Nhân sự
2.2. Phân tích chung hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Nam Việt giai đoạn 2010 - 2014
2.2.1. Giới thiệu về lĩnh vực và sản phẩm sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Nam Việt
2.2.2. Giới thiệu về phương thức kinh doanh của Công ty Cổ phần Nam Việt
2.2.3. Giới thiệu về năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ Phần Nam Việt
2.2.4. Giới thiệu về thị trường tiêu thụ của Công ty Cổ phần Nam Việt ..
2.2.5. Phân tích kết quả kinh doanh chung của Công ty Cổ phần Nam Việt trong giai đoạn 2010 – 2014
2.3. Phân tích qui trình tổ chức hoạt động xuất khẩu sản phẩm gỗ nội thất của Công ty Cổ phần Nam Việt sang thị trường Pháp
2.3.1. Phân tích hoạt động tổ chức nghiên cứu thị trường và tìm kiếm đối tác của Công ty Cổ phần Nam Việt trong hoạt động xuất khẩu sản phẩm gỗ nội thất sang thị trường Pháp
2.3.2. Phân tích hoạt động tổ chức lập phương án kinh doanh của Công ty Cổ phần Nam Việt trong hoạt động xuất khẩu sản phẩm gỗ nội thất sang thị trường Pháp
2.3.3. Phân tích hoạt động tổ chức đàm phán và ký kết hợp đồng của Công ty Cổ phần Nam Việt trong hoạt động xuất khẩu sản phẩm gỗ nội thất sang thị trường Pháp
2.3.4. Phân tích hoạt động tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu của Công ty Cổ phần Nam Việt trong hoạt động xuất khẩu sản phẩm gỗ nội thất sang thị trường Pháp
2.4. Phân tích kết quả kinh doanh xuất khẩu sản phẩm gỗ nội thất của công ty cổ phần nam việt sang thị trường pháp giai đoạn 2010 – 2014
2.4.1. Phân tích kết quả kinh doanh xuất khẩu sản phẩm gỗ nội thất của Công ty Cổ phần Nam Việt sang thị trường Pháp theo kim ngạch và số lượng xuất khẩu
2.4.2. Phân tích kết quả kinh doanh xuất khẩu đồ gỗ nội thất của Công ty Cổ phần Nam Việt sang thị trường Pháp theo mặt hàng xuất khẩu
2.4.3. Phân tích kết quả kinh doanh xuất khẩu sản phẩm gỗ nội thất của Công ty Cổ phần Nam Việt sang thị trường Pháp theo hình thức xuất khẩu
2.4.4. Phân tích kết quả kinh doanh xuất khẩu sản phẩm gỗ nội thất của Công ty Cổ phần Nam Việt sang thị trường Pháp theo phương thức thanh toán
2.4.5.Phân tích kết quả kinh doanh xuất khẩu sản phẩm gỗ nội thất của Công ty Cổ phần Nam Việt sang thị trường Pháp theo điều kiện giao hàng
2.4.6. Phân tích kết quả kinh doanh xuất khẩu sản phẩm gỗ nội thất của Công ty Cổ phần Nam Việt sang thị trường Pháp theo theo khách hàng
2.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu đồ gỗ nội thất sang thị trường Pháp của công ty cổ phần Nam Việt
2.5.1. GDP thực của Pháp
2.5.2. Thói quen, thị hiếu tiêu dùng đồ gỗ nội thất của người dân Pháp
2.5.3. Yếu tố con người và bộ máy quản lý
2.5.4. Nguồn cung gỗ nguyên liệu
2.5.5. Tiềm lực tài chính
2.6. Phân tích đặc điểm thị trường pháp đối với sản phẩm gỗ nội thất
2.6.1. Một số đặc điểm chung về kinh tế, chính trị, xã hội của Pháp
2.6.2. Phân tích tình hình cung – cầu sản phẩm gỗ nội thất trên thị trường Pháp
2.6.3. Chính sách và công cụ quản lí của Pháp đối với sản phẩm gỗ nội thất
2.6.4. Phân tích đặc điểm tiêu dùng sản phẩm gỗ nội thất tại Pháp
2.6.5. Quan hệ thương mại Việt Nam – Pháp
2.7. Đánh giá hoạt động kinh doanh xuất khẩu sản phẩm gỗ nội thất của công ty cổ phần nam việt sang thị trường pháp giai đoạn 2010 – 2014
2.7.1. Điểm mạnh
2.7.2. Điểm yếu
2.7.3. Cơ hội
2.7.4. Thách thức
Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU SẢN PHẨM GỖ NỘI THẤT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT SANG THỊ TRƯỜNG PHÁP
3.1. Phương hướng và mục tiêu của công ty
3.1.1. Chiến lược phát triển của Công ty
3.1.2. Mục tiêu xuất khẩu của Công ty
3.2. Cơ sở đề xuất giải pháp
3.3. Một số giải pháp cụ thể
3.3.1. Giải pháp 1: Cải tiến dòng sản phẩm đồ gỗ nội thất, đặc biệt là đồ gỗ nội thất phòng ngủ với chất lượng cao, phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng tăng giá trị xuất khẩu
3.3.2. Giải pháp 2: Xây dựng thương hiệu gỗ Nhà Việt
3.3.3. Giải pháp 3: Xây dựng hình ảnh của Công ty trên các trang thương mại điện tử
3.3.4. Giải pháp 4: Ổn định nguồn nguyên liệu bằng cách tập trung và hỗ trợ các hộ trồng rừng theo tiêu chuẩn FSC
3.3.5. Giải pháp 5: Thu hút, giữ chân người lao động có tay nghề
3.4. Một số kiến nghị
3.4.1. Đối với công ty
3.4.2. Đối với Nhà nước
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan