[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phương pháp lượng giác trong việc giải toán thuộc chương trình trung học phổ thông

[/kythuat]
[tomtat]
Phương pháp lượng giác trong việc giải toán thuộc chương trình trung học phổ thông
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: KIẾN THỨC CHUẨN BỊ
1.1. Một số định nghĩa.
1.2. Góc và cung lượng giác.
1.3. Các bổ đề thường dùng.
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LƯỢNG GIÁC TRONG GIẢI SỐ VÀ ĐẠI TÍCH
2.1. Phương pháp lượng giác trong chứng minh đẳng thức và bất đẳng thức.
2.2. Phương pháp lượng giác trong giải phương trình, bất phương trình và hệ phương trình.
2.3. Phương pháp lượng giác trong bài toán cực trị.
2.4. Phương pháp lượng giác trong bài toán tìm nguyên hàm và tính tích phân.
Chương 3: PHƯƠNG PHÁP LƯỢNG GIÁC TRONG HÌNH HỌC
3.1. Các bài toán về đường tròn.
3.1.1. Định nghĩa.
3.1.2. Phương trình đường tròn.
3.1.3. Phương trình tiếp tuyến của đường tròn.
3.1.4. Một số bài toán về đường tròn.
3.2. Các bài toán về elip và hypebol.
3.2.1. Định nghĩa.
3.2.2. Phương trình của elip và hypebol.
3.2.3. Phương trình tiếp tuyến của elip và hypebol.
3.2.4. Điều kiện tiếp xúc của đường thẳng với elip và hypebol.
3.2.5. Một số bài toán elip và hypebol.
3.3. Các bài toán hình học phẳng khác.
3.3.1. Hệ thức Hê-rông trong tam giác và trong tứ giác.
3.3.2. Điểm Broca.
3.3.3. Định lý Stewart.
3.3.4. Các bài toán khác.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan