[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Đức Long

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Đức Long
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về vốn lưu động.
1.2. Một số vấn đề cơ bản về hiệu quả sử dụng vốn lưu động.
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ ỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI C NG T CỔ PHẦN VẬT LIỆU ỰNG ĐỨC LONG
2.1. Khái quát về Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Đức Long.
2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Đức Long giai đoạn 2011 - 2013.
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỨC LONG
3.1. Phương hướng hoạt động của Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Đức Long trong thời gian tới.
3.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Đức Long.
3.3. Kiến nghị.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan