[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Quang Trung

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Quang Trung
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHẤT LƯỢNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Tổng quan về hoạt động cho vay của NHTM.
1.2. Cho vay Doanh nghiệp nhỏ và vừa.
1.3. Chất lượng cho vay của ngân hàng đối với Doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Kết luận chương 1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUANG TRUNG
2.1. Khái quát hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Quang Trung.
2.2. Thực trạng chất lượng cho vay đối với Doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển – chi nhánh Quang Trung.
2.3. Đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng đối với Doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Chi nhánh.
Kết luận chương 2
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUANG TRUNG
3.1. Định hướng hoạt động kinh doanh.
3.2. Các giải pháp nâng cao chất lượng cho vay đối với Doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Đầu tư Phát triển – chi nhánh Quang Trung.
3.3. Một số kiến nghị.
Kết luận chương 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan