[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH ô tô Việt Hùng

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH ô tô Việt Hùng
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP
1.1. Vốn lưu động
1.1.1. Khái niệm vốn lưu động
1.1.2. Đặc điểm của vốn lưu động
1.1.3. Vai trò của vốn lưu động
1.1.4. Phân loại vốn lưu động
1.2. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm
1.2.2. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.2.3.1. Nhóm chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời
1.2.3.2. Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản
1.2.3.3. Nhóm chỉ tiêu đánh giá tài sản – nguồn vốn
1.2.3.4. Nhóm chỉ tiêu đánh giá quản lý nợ
1.2.3.5. Nhóm chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán
1.2.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp
1.2.4.1. Các nhân tố khách quan
1.2.4.2. Các nhân tố chủ quan
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ÔTÔ VIỆT HÙNG
2.1. Tổng quan về Công ty trách nhiệm hữu hạn Ôtô Việt Hùng
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty trách nhiệm hữu hạn Ôtô Việt Hùng
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Công ty trách nhiệm hữu hạn Ôtô Việt Hùng
2.1.3. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận trong công ty theo nguyên tắc từng phần.
2.1.4. Ngành nghề kinh doanh của Công ty trách nhiệm hữu hạn Ôtô Việt Hùng
2.1.5. Quy trình sản xuất kinh doanh chung của Công ty trách nhiệm hữu hạn Ôtô Việt Hùng
2.1.6. Mô tả quy trình bảo dưỡng và sửa chữa ô tô tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Ôtô Việt Hùng.
2.2. Tình hình kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trách nhiệm hữu hạn Ôtô Việt Hùng giai đoạn năm 2011 – 2013
2.2.1. Tình hình doanh thu – chi phí – lợi nhuận trong Công ty trách nhiệm hữu hạn Ôtô Việt Hùng giai đoạn năm 2011 – 2013.
2.2.2. Cơ cấu tài sản lưu động của Công ty trách nhiệm hữu hạn Ôtô Việt Hùng giai đoạn năm 2011 – 2013.
2.3. Thực trạng sử dụng hiệu quả vốn lưu động của Công ty trách nhiệm hữu hạn ôtô Việt Hùng giai đoạn năm 2011 – 2013.
2.3.1. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động
2.3.1.1. Nhóm chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời
2.3.1.2. Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản
2.3.1.3. Nhóm chỉ tiêu đánh giá tài sản – nguồn vốn
2.3.1.4. Nhóm chỉ tiêu đánh giá quản lý nợ
2.3.1.5. Nhóm chỉ tiêu thanh khoản
2.3.2. Đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Công ty trách nhiệm hữu hạn Ôtô Việt Hùng
2.3.2.1. Kết quả đạt được
2.3.2.2. Hạn chế còn tồn tại
2.3.2.3. Nguyên nhân của hạn chế
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ÔTÔ VIỆT HÙNG
3.1. Định hướng kinh doanh của Công ty trách nhiệm hữu hạn Ôtô Việt Hùng trong thời gian tới.
3.2. Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Ôtô Việt Hùng.
3.2.1. Lựa chọn một cách hợp lý các hình thức hình thành và khai thác vốn lưu động.
3.2.2. Quản lý tốt nguồn vốn bằng tiền trong công ty.
3.2.3. Tăng cường công tác quản lý hàng tồn kho trong công ty.
3.2.4. Quản lý chặt chẽ các khoản nợ phải thu, đồng thời xác định các chính sách tín dụng thương mại hợp lý, hạn chế tối đa lượng vốn bị chiếm dụng
3.2.5. Tăng cường đổi mới và đầu tư các tài sản cố định, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật.
3.2.6. Tổ chức tốt việc tiêu thụ nhằm đẩy nhanh tốc độ luân chuyển vốn lưu động
3.2.7. Có những biện pháp phòng ngừa rủi ro có thể xảy ra.
3.2.8. Đào tạo bồi dưỡng cán bộ, hoàn thiện bộ máy nhằm nâng cao hơn nữa năng lực quản lý.
3.3. Kiến nghị
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan