[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thanh toán thẻ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Chi nhánh Bắc Giang

[/kythuat]
[tomtat]
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thanh toán thẻ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Chi nhánh Bắc Giang
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THẺ VÀ NGHIỆP VỤ THANH TOÁN THẺ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Tổng quan về thẻ và dịch vụ thanh toán thẻ của Ngân hàng thương mại.
1.2. Các vấn đề cơ bản về dịch vụ thanh toán thẻ của Ngân hàng thương mại.
1.3. Nâng cao hiệu quả thanh toán thẻ tại NHTM.
Chương 2: THỰC TRẠNG DỊCH VỤ THANH TOÁN THẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN - CHI NHÁNH BẮC GIANG
2.1. Khái quát về Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển - Chi nhánh Bắc Giang.
2.2. Thực trạng dịch vụ thanh toán thẻ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển - Chi nhánh Bắc Giang.
2.3. Tình hình thanh toán thẻ của BIDV-BG.
2.4. Đánh giá dịch vụ thanh toán thẻ tại BIDV-BG.
2.5. Những kết quả đạt được và những hạn chế còn tồn tại.
Chương 3. CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ DỊCH VỤ THANH TOÁN THẺ TẠI BIDV-BG
3.1. Định hướng phát triển hoạt động thanh toán thẻ của BIDV-BG.
3.2. Các giải pháp nhằm hoàn thiện và phát triển dịch vụ thanh toán thẻ ngân hàng tại BIDV-BG.
3.3. Một số kiến nghị.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan