[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tình hình tài chính của Công ty TNHH Điện tử Viễn thông Quang Minh

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tình hình tài chính của Công ty TNHH Điện tử Viễn thông Quang Minh
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.1. Tổng quan về tài chính doanh nghiệp.
1.2. Khái quát chung về phân tích tài chính doanh nghiệp.
1.3. Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp.
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến tình hình tài chính của doanh nghiệp.
Chương 2. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG QUANG MINH
2.1. Giới thiệu chung về Công ty.
2.2. Phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH điện tử viễn thông Quang Minh.
2.3. Nhận xét về thực trạng tài chính của Công ty điện tử viễn thông Quang Minh.
Chương 3. MỘT SỐ BIỆN PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG QUANG MINH
3.1. Phương hướng phát triển kinh doanh của Công ty TNHH điện tử viễn thông Quang Minh.
3.2. Một số biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại Công ty TNHH điện tử viễn thông Quang Minh.
3.3. Một số kiến nghị nhằm tạo điều kiện thực hiện giải pháp trên.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan