[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thực trạng và một số biện pháp nâng cao hiệu quả dạy - học phần thực hành Phân tích định lượng Hóa học

[/kythuat]
[tomtat]
Thực trạng và một số biện pháp nâng cao hiệu quả dạy - học phần thực hành Phân tích định lượng Hóa học
MỤC LỤC
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC HÌNH
LỜI MỞ ĐẦU
TỔNG QUAN
CHƯƠNG 1:CƠ SỞ LÝ LUẬN
1.1. Khái niệm thí nghiệm hóa học
1.2. Mục đích của việc thực hành thí nghiệm
1.3. Một số giáo trình thực hành Phân tích định lượng:
1.3.1. Tại Khoa Hóa Học, Trường Đại học Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay
1.3.2. Tại các trường Đại học khác trong nước
1.3.3. Nhận xét
CHƯƠNG 2:CƠ SỞ LÝ THUYẾT CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG HÓA HỌC
2.1. Phương pháp phân tích khối lượng
2.2. Phương pháp phân tích thể tích
2.2.1. Phương pháp chuẩn độ axit- bazơ
2.2.2. Phương pháp oxi hóa-khử
2.2.3. Phương pháp chuẩn độ kết tủa
2.2.4. Phương pháp chuẩn độ phức chất
THỰC NGHIỆM
CHƯƠNG 3:KHẢO SÁT THỰC TRẠNG DẠY- HỌC PHẦN THỰC HÀNH PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG HÓA HỌC
3.1. Khảo sát bằng hình thức phiếu điều tra
3.1.1. Cách tiến hành
3.1.2. Mô tả phiếu điều tra
3.1.3. Phân tích kết quả điều tra
3.1.4. Nhận xét
3.2. Khảo sát các bài thực hành có trong giáo trình
3.2.1. Khảo sát bài 1: chuẩn độ Axit mạnh Bazơ mạnh
3.2.2. Khảo sát bài 2: chuẩn độ axit yếu
3.2.3. Khảo sát bài 3: chuẩn độ bazơ yếu
3.2.4. Khảo sát bài 4: chuẩn độ đa axit
3.2.5. Khảo sát bài 5: chuẩn độ đa bazơ
3.2.6. Khảo sát bài 6: định lượng Fe bằng phương pháp pemanganat
3.2.7. Khảo sát bài 7: định lượng Cu bằng phương pháp iod
3.2.8. Khảo sát bài 8: chuẩn độ kết tủa
3.2.9. Khảo sát bài 9: chuẩn độ phức chất.
3.2.10. Nhận xét
3.3. Đề xuất chung
CHƯƠNG 4:MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ DAY - HỌC PHẦN THỰC HÀNH PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG HÓA HỌC
4.1. Chỉnh sửa và bổ sung nội dung giáo trình
4.1.1. Bài 2: Chuẩn độ axit yếu
4.1.2. Bài 3: Chuẩn độ bazơ yếu
4.1.3. Bài 5: Thí nghiệm Chuẩn độ hỗn hợp Na2CO3 và NaOH bằng HCl
4.2. Các bài thí nghiệm đề xuất
4.2.1. Bài 2: Xác định hàm lượng sắt bằng phương pháp Dicromat
4.2.2. Bài 3: Xác định hàm lượng vitamin C trong viên nén bằng phương pháp chuẩn độ iod
4.3. Xây dựng phim minh họa các bài thực hành
KẾT LUẬN - ĐỀ XUẤT
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan