[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu lựa chọn quy trình chiết tách phẩm màu Annatto từ hạt điều nhuộm

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu lựa chọn quy trình chiết tách phẩm màu Annatto từ hạt điều nhuộm
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN
1.1. Giới thiệu về cây điều nhuộm.
1.2. Chất màu tự nhiên.
1.3. Phương pháp chiết tách phẩm màu.
1.4. Phương pháp đo quang phổ hấp thụ nguyên tử AAS.
1.5. Phương pháp đo quang phổ hấp thụ phân tử UV-VIS.
Chương 2: NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Nguyên liệu, dụng cụ, hóa chất.
2.2. Sơ đồ quy trình nghiên cứu.
2.3. Các phương pháp xác định chỉ tiêu hóa lí.
2.4. Phương pháp chiết và khảo sát các điều kiện chiết annatto từ hạt điều nhuộm.
2.5. Kiểm tra, đánh giá chất lượng phẩm màu annatto.
2.6. Phương pháp định lượng tổng phẩm màu.
Chương 3: KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN
3.1. Kết quả xác định một số chỉ tiêu hóa lí của hạt điều nhuộm.
3.2. Xây dựng quy trình chiết tách phẩm màu annatto trong dung môi kiềm NaOH.
3.3. Xây dựng quy trình chiết annatto từ hạt điều nhuộm trong dung môi nước.
3.4. Xây dựng quy trình chiết tách phẩm màu annatto trong dung môi etanol.
3.5. Xây dựng quy trình chiết tách phẩm màu annatto trong dung môi etyl axetat.
3.6. Lựa chọn quy trình chiết tách annatto hiệu quả nhất.
3.7. Kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng phẩm màu annatto.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan