[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu thành phần của chất màu Anthocyanin chiết từ khoai lang tím

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu thành phần của chất màu Anthocyanin chiết từ khoai lang tím
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN
1.1. Giới thiệu về khoai lang
1.2. Tổng quan về anthocyanin.
1.3. Ứng dụng của anthocyanin.
Chương 2: NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Nguyên liệu.
2.2. Hóa chất và thiết bị nguyên cứu.
2.3. Phương pháp nghiên cứu.
Chương 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Xác định một số chỉ tiêu của khoai lang tím.
3.2. Nghiên cứu quy trình chiết tách anthocyanin từ khoai lang tím.
3.3. Xác định thành phần, cấu tạo các chất có trong hợp chất màu anthocyanin chiết từ khoai lang tím.
3.4. Khảo sát một số đặc tính của chất màu anthocyanin.
3.5. Thử nghiệm ứng dụng chất màu anthocyanin chiết từ khoa lang tím trong pha chế nước giải khát.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan