[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu thành phần hóa học dịch chiết trong dung môi clorofom, methanol và ete dầu hỏa của thân rễ cây gừng gió Đà Nẵng

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu thành phần hóa học dịch chiết trong dung môi clorofom, methanol và ete dầu hỏa của thân rễ cây gừng gió Đà Nẵng
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN
1.1. Tổng quan về các phương pháp phân tích.
1.2. Khái quát về cây gừng gió.
Chương 2: THỰC NGHIỆM
2.1. Xác định tên hóa học của cây gừng gió.
2.2. Tìm hiểu về cây gừng gió ở Đà Nẵng.
2.3. Thu và xử lý mẫu.
2.4. Tách và định lượng tinh dầu.
2.5. Xác định thành phần hóa học của tinh dầu.
2.6. Chiết xuất và xác định thành phần hóa học của dịch chiết.
2.7. Thử hoạt tính sinh học của tinh thể kết tinh.
2.8. Phân lập và xác định cấu trúc chất trong dịch chiết.
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Kết quả xác định tên khoa học cho cây.
3.2. Tính chất cảm quan và hàm lượng tinh dầu.
3.3. Kết quả thành phần hóa học của tinh dầu thân rễ cây gừng gió Đà Nẵng và các chỉ số hóa học của tinh dầu.
3.4. Kết quả xác định thành phần hóa học của dịch chiết thân rễ cây gừng gió Đà Nẵng trong dung môi hữu cơ.
3.5. Kết quả xác định hàm lượng các chất có trong các dịch chiết.
3.6. Thử hoạt tính sinh học của chất kết tinh.
3.7. Kết quả xác định cấu trúc hóa học của các chất phân lập từ dịch chiết thân rễ cây gừng gió Đà Nẵng trong dung môi ete dầu hỏa phần bay hơi theo hơi nước.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan