[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu thành phần hóa học dịch chiết thân rễ riềng rừng Nghệ An trong dung môi methanol và hexan

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu thành phần hóa học dịch chiết thân rễ riềng rừng Nghệ An trong dung môi methanol và hexan
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN
1.1. Khái quát về họ Gừng (Zingiberaceae).
1.2. Khái quát về chi Riềng (Alpinia).
Chương 2: THỰC NGHIỆM
2.1. Xác định tên khoa học cho cây.
2.2. Tìm hiểu về cây Riềng rừng ở tỉnh Nghệ An.
2.3. Thu và xử lý mẫu.
2.4. Tách và định lượng tinh dầu.
2.5. Xác định thành phần hóa học của tinh dầu.
2.6. Chiết xuất và xác định thành phần hóa học của dịch chiết.
2.7. Thử hoạt tính sinh học của dịch chiết.
2.8. Phân lập và xác định cấu trúc một số cấu tử trong dịch chiết.
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Kết quả xác định tên khoa học cho cây.
3.2. Tính chất cảm quan và hàm lượng tính dầu.
3.3. Kết quả thành phần hóa học của tinh dầu từ thân rễ, cây con.
3.4. Kết quả thử hoạt tính sinh học của dịch chiết.
3.5. Kết quả xác định thành phần hóa học của dịch chiết thân rễ Alpinia conchigera Griff. ở Nghệ An trong dung môi hữu cơ.
3.6. Kết quả xác định hàm lượng các cấu tử có trong các dịch chiết.
3.7. Kết quả xác định cấu trúc hóa học của các chất tách được từ cao hexan.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan