[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu thành phần hóa học tinh dầu và dịch chiết cây sa nhân (amomum laetum ridl) ở tỉnh Kon Tum

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu thành phần hóa học tinh dầu và dịch chiết cây sa nhân (amomum laetum ridl) ở tỉnh Kon Tum
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Sơ lược một số loài Amomum, họ Zingiberaceae.
1.2. Tình hình nghiên cứu về chi Amomum trong và ngoài nước.
1.3. Các phương pháp xác định TPHH của tinh dầu các bộ phận thực vật và dịch chiết thân rễ của cây Amomum laetum Ridl ở tỉnh Kon Tum.
Chương 2: THỰC NGHIỆM
2.1. Đặc điểm thực vật của cây sa nhân Amomum laetum Ridl ở tỉnh Kon Tum.
2.2. Thu hái và xử lý mẫu thực vât.
2.3. Thu tinh dầu bằng phương pháp cất hồi lưu.
2.4. Phương pháp chiết, tách và xác định thành phần hóa học các dịch chiết từ thân rễ.
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Xác định tên khoa học.
3.2. Hàm lượng và chỉ số vật lý, hóa học của tinh dầu và thân rễ sa nhân ở tỉnh Kon Tum.
3.3. Thành phần hóa học của tinh dầu sa nhân Amomum laetum Ridl ở tỉnh Kon Tum.
3.4. Thành phần hóa học dịch chiết trong n-hexan của thân rễ sa nhân.
3.5. Thành phần hóa học của dịch chiết trong etylaxetat của thân rễ sa nhân ở tỉnh Kon Tum.
3.6. Thành phần hóa học của dịch chiết trong cloroform của thân rễ sa nhân ở tỉnh Kon Tum.
3.7. Kết quả thử hoạt tính sinh học.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan