[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu tổng hợp Levofloxacin từ hợp chất trung gian (-)-(3S)-Methylbenzoxazine quang hoạt

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu tổng hợp Levofloxacin từ hợp chất trung gian (-)-(3S)-Methylbenzoxazine quang hoạt
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN
1.1. Giới thiệu chung về nhóm quinolon.
1.2. Mối quan hệ giữa hoạt tính và cấu trúc.
1.3. Cơ chế tác dụng của thuốc.
1.4. Tác dụng phụ của thuốc kháng sinh nhóm fuoroquinolone.
1.5. Hợp chất levofloxacin.
1.6. Hoạt tính kháng vi khuẩn của levofloxacin.
1.7. Các phương pháp tổng hợp levofloxacin.
1.8. Các phương pháp tách đồng phân quang học được sử dụng trong tổng hợp levofloxacin.
Chương 2: NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM
2.1. Nội dung nghiên cứu.
2.2. Hóa chất và thiết bị.
2.3. Thực nghiệm.
2.4. Xác định hàm lượng của sản phẩm quang học levofloxacin bằng phương pháp HPLC.
Chương 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Qui trình tổng hợp diethyl (-)-(3S)-7,8-difluoro-3-methyl-2,3- dihydro-4H[1,4]-Benzo-xazine-4-yl]methylene-malonate 7.
3.2. Qui trình tổng hợp Ethyl (-)-(3S)-9,10-difluoro-3-methyl-7-oxo- 2,3-dihydro-7H-pyrido[1,2,3-de][1,4]benzoxazine-6-carboxylate 8.
3.3. Qui trình tổng hợp axit (-)-(3S)-9,10-difluoro-3-methyl-7-oxo- 2,3-dihydro-7H-pyrido[1,2,3-de][1,4]benzoxazine-6-carboxy-lic 9.
3.4. Qui trình tổng hợp axit (-)-(3S)-9-fluoro-2,3-dihydro-3- methyl-10-(4-methyl-1-yl-1-piperazinyl)-7-oxo-7H-pyrido[1,2,3- de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic 1 (levofloxacin).
3.5. Xác định hàm lượng của sản phẩm quang hoạt axit (-)-(3S)- 9-fluoro-2,3-dihydro-3-methyl-10-(4-methyl-1-yl-1-piperazinyl)- 7-oxo-7H-pyrido-[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic 1.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan