[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ứng dụng maple trong giảng dạy và học tập môn hình học vi phân

[/kythuat]
[tomtat]
Ứng dụng maple trong giảng dạy và học tập môn hình học vi phân
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: SƠ LƯỢC VỀ PHẦN MỀM MAPLE VÀ GHÉP TÍNH GIẢI TÍCH TRONG KHÔNG GIAN EUCLIDE En
1.1. Sơ lược về phần mềm Maple.
1.2. Hàm vectơ trong không gian Euclide En.
1.3. Trường vectơ và trường mục tiêu.
Chương 2: HÌNH HỌC VI PHÂN TRÊN KHÔNG GIAN EUCLIDE En
2.1. Đường chính quy trong En.
2.2. Mặt chính quy trong En.
Chương 3: PHÉP GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ DƯỜNG VÀ MẶT BẰNG MAPLE
3.1. Một số bài toán về đường chính quy.
3.1.1. Bài toán vẽ một số đường.
3.1.2. Bài toán lập phương trình.
3.1.3. Bài toán tính toán.
3.1.4. Bài toán chứng minh.
3.1.5. Bài toán tìm đường mục tiêu Frénet.
3.1.6. Bài toán giải phương trình tự hàm.
3.2. Một số bài toán về mặt chính quy.
3.2.1. Bài toán vẽ một số mặt.
3.2.2. Bài toán lập phương trình tiếp diện và pháp tuyến.
3.2.3. Bài toán tìm dạng cơ bản thứ nhất và thức hai.
3.2.4. Bài toán tính độ cong Gauss và độ cong trung bình.
3.2.5. Bài toán chứng minh.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan