[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Cấu trúc vốn và chi phí vốn của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Thăng Long (Taseco)

[/kythuat]
[tomtat]
Cấu trúc vốn và chi phí vốn của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Thăng Long (Taseco)
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẤU TRÚC VỐN VÀ CHI PHÍ VỐN TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN
1.1. Cấu trúc vốn của DN
1.1.1. Khái niệm về cấu trúc vốn của DN
1.1.2. Các nhân tố cấu thành cấu trúc vốn của DN
1.1.2.1. Nguồn vốn chủ sở hữu
1.1.2.2. Các khoản nợ phải trả
1.1.3. Các tỷ số đo lường cấu trúc vốn của DN
1.1.4. Sự cần thiết nghiên cứu cấu trúc vốn trong quản trị tài chính
1.2. Chi phí vốn của DN
1.2.1. Khái niệm về chi phí vốn
1.2.2. Chi phí nợ phải trả (𝒓𝒅)
1.2.2.1. Chi phí nợ ngắn hạn
1.2.2.2. Chi phí nợ dài hạn
1.2.3. Chi phí vốn chủ sở hữu
1.2.3.1. Chi phí vốn cổ phần ưu đãi (rp)
1.2.3.2. Chi phí vốn cổ phần thường
1.2.3.3. Chi phí vốn từ thu nhập để lại (re)
1.2.4. Chi phí sử dụng vốn bình quân (WACC)
1.3. Tác động của cơ cấu vốn đến khả năng sinh lời và rủi ro
1.3.1. Khái niệm và phân loại rủi ro
1.3.1.1. Khái niệm rủi ro
1.3.1.2. Phân loại rủi ro
1.3.2. Các loại đòn bẩy trong DN
1.3.2.1. Định nghĩa đòn bẩy trong DN
1.3.2.2. Đòn bẩy kinh doanh
1.3.2.3. Đòn bẩy tài chính
1.3.2.4. Đòn bẩy tổng hợp
1.4. Cấu trúc vốn trong mối quan hệ với giá trị doanh nghiệp
1.4.1. Cấu trúc vốn tối ưu
1.4.1.1. Khái niệm về cấu trúc nguồn vốn tối ưu
1.4.1.2. Các yếu tố chủ yếu cần cân nhắc trong việc hoạch định cấu trúc nguồn vốn tối ưu
1.4.1.3. Các trường phái lý thuyết cấu trúc vốn tối ưu:
1.4.2. Phân tích điểm hòa vốn EBIT
1.4.3. Xác định cơ cấu vốn tối ưu thông qua phân tích EBIT – EPS
1.4.3.1. Các bước phân tích EBIT – EPS
1.4.3.2. Xác định điểm hòa vốn giá trị thị trường (EBIT thị trường)
1.4.4. Tấm lá chắn thuế từ lãi chứng khoán nợ
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CẤU TRÚC VỐN VÀ CHI PHÍ VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG THĂNG LONG (TASECO)
2.1. Giới thiệu chung về Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng không Thăng Long (TASECO)
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng không Thăng Long (TASECO)
2.1.2. Khái quát ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng không Thăng Long (TASECO)
2.2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng không Thăng Long (TASECO) trong 3 năm gần đây (2011-2013)
2.2.1. Tình hình doanh thu – chi phí – lợi nhuận trong 3 năm 2011 – 2013 của Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng không Thăng Long (TASECO)
2.2.2. Tình hình tài sản – nguồn vốn trong 3 năm 2011 – 2013 của Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng không Thăng Long (TASECO)
2.3. Thực trạng cấu trúc vốn và chi phí vốn của Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng không Thăng Long (TASECO) trong 3 nă 2011 – 2013
2.3.1. Thực trạng cấu trúc vốn của Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng không Thăng Long (TASECO)
2.3.1.1. Nợ phải trả
2.3.1.2. Vốn chủ sở hữu
2.3.1.3. Các tỷ số đo lường cấu trúc vốn của công ty
2.3.2. Chi phí vốn của công ty cổ phần dịch vụ hàng không Thăng Long (TASECO)
2.3.2.1. Chi phí nợ phải trả
2.3.2.2. Chi phí vốn chủ sở hữu
2.3.2.3. Chi phí lợi nhuận để lại
2.3.2.4. Chi phí vốn bình quân (WACC)
2.3.3. Tác động của cấu trúc vốn đến khả năng sinh lời và rủi ro
2.3.3.1. Các loại rủi ro công ty gặp phải
2.3.3.2. Ảnh hưởng của các loại đòn bẩy
2.3.4. Tác động của cấu trúc vốn đến giá trị công ty cổ phần dịch vụ hàng không Thăng Long (TASECO)
2.3.4.1. Phân tích EBIT – EPS
2.3.4.2. Lợi ích từ việc sử dụng tấm chắn thuế từ lãi chứng khoán nợ
2.3.4.3. Định giá Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng không Thăng Long (TASECO)
(Nguồn: tổng hợp dựa trên báo cáo tài chính của công ty)
2.4. Đánh giá về cấu trúc vốn và chi phí vốn của Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng không Thăng Long (TASECO)
2.4.1. Về cấu trúc vốn của công ty
2.4.2. Về chi phí vốn của công ty
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CẤU TRÚC VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG THĂNG LONG (TASECO)
3.1. Định hướng phát triển của công ty Cổ phần Dịch vụ hàng không Thăng Long (TASECO)
3.2. Một số giải pháp nh hoàn thiện cấu trúc vốn và chi phí vốn tại Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng không Thăng Long (TASECO)
3.2.1. Huy động VCSH bẳng cách phát hành cổ phiếu ưu đãi
3.2.2. Phát hành trái phiếu
3.2.3. Tăng doanh thu, cân đối chi phí
3.2.4. Tạo sự cân đối hợp lý giữa vốn cố định và vốn lưu động nhằm tăng giá trị công ty
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan